Възможни неизправности в охладителната система на автомобила

Arc_ohladitelna_sistema-png_articleId_44-1.jpg

Всяка охладителна система е създадена да подсигури оптимално охлаждане на двигателя при работа. От работата на системата до голяма степен зависи и функционирането на двигателя с вътрешно горене (ДВГ).

Неизправност в охладителната система води до неправилното и функциониране и повреда в двигателя. Замърсената повърхност на един радиатор, например увеличава температурата на охлаждащата течност и прегряване на двигател, а това може да повреди гарнитурите и уплътненията и да изкриви цилиндрова глава, както и да доведе до появата на пукнатини в охлаждащата риза на цилиндровия блок.

Възможни неизправности на охладителната система

В една охладителна уредба могат да възникнат следните неизправности:

 • Ниско ниво на охлаждаща течност или недостатъчно течност в системата.
 • Неизправен температурен датчик.
 • Неизправен указател на температурата.
 • Неизправности на тръбопроводите като нарушена херметичност на закрепванията, механични повреди и замърсяване.
 • Неизправен термостат.
 • Повреда във центробежната или водна помпа, вследствие на износване, хлабини в ремъка или предавката, нарушена херметичност.
 • Повреда в управлението и задвижването на вентилатор като: разхлабване на ремъка на механичната предавка, повредено термореле, повреден електромотор, ниско налягане на хидравликата при хидравлично задвижване и др.
 • Повреден или замърсен радиатор: протекъл радиатор, замърсена сърцевина на радиатора или замърсена външна повърхност.
 • Нарушена херметичност на клапана на капачка за радиатор.
 • Износване на уплътненията и гарнитурите на цилиндров блок и цилиндрова глава.
 • Пукнатини в охлаждащата риза на цилиндровия блок и цилиндровата глава.

Причини за възникване на неизправности в охладителната система

 • Неправилно обслужване и експлоатация на автомобила и използване на некачествен антифриз, а също и ненавременната му смяна.
 • Използване на некачествени авточасти и консумативи.
 • Износване на детайлите в процеса на експлоатация.
 • Некачествено техническо обслужване и ремонт на системата.
 • Значително замърсяване на охлаждащите повърхности.

Признаци за неизправност и начини на отстраняването им

Основно при повреда в охлаждаща система се появяват следните признаци:

 • Прегряване на двигател - за да се установи своевременно появила се неизправност водачът трябва да следи показанията на температурата на арматурното табло. Повечето автомобили имат и сигнална лампа, която светва или мига при прегряване на антифриза. Причините за прегряване на двигателя могат да са:
  • Ниско ниво на охлаждаща течност - долива се антифриз и се следи нивото.
  • Не добра предавка на задвижването на помпата като хлабина в задвижващия ремък водна помпа или недобро зацепване на предавката - проверява се хлабината на предавката и при нужда се обтяга или сменя ремъка или се отстранява причината.
  • Нарушена херметичност на водната помпа - при износване помпата се сменя.
  • Неизправност в задвижването на вентилатора - при счупена перка, радиаторът се сменя. При други повреди те се отстраняват.
  • Повреден термостат се подменя с нов.
  • Задръстена сърцевина на радиатора - използват се добавки за почистване на радиатор , след което радиаторът се промива с вода и се сипва нов антифриз.
  • Замърсена външна повърхност на радиатора - почиства се и се продухва с компресор.
  • Задръстване на тръбопроводите - прави се промивка на системата с добавка за почистване на охладителната система, след което течността се сменя.
  • Нарушена херметичност на клапана на капачка радиатор. В този случай налягането в системата е ниско, а течността ще кипи дори при работа на празен ход. Изхвърля се течност в разширителния съд при спиране на двигателя. Наблюдава се голям разход на антифриз. За да се отстрани проблема капачката се сменя.
 • Преохлаждане на двигателя се получава при:
  • Повреден термостат - подмяна на термостата.
  • Неизправност в задвижването на вентилатора - преглед и ремонт.
  • Неизправност в указателя на температурата - подмяна.
  • Повреден температурен сензор - измерва се и се подменя.
 • Външен теч на охлаждаща течност - това се съпровожда с появата на специфичен мирис на антифриз и наличието на антифриз по двигателя и под автомобила.
  • Нарушение на херметичността на закрепване на тръбопроводите - открива се теча и съединението се притяга.
  • Повредени тръбопроводи - при повреден тръбопровод, същият се сменя.
  • Нарушена херметичност на центробежната помпа - при износена водна помпа може да се използва добавка за уплътняване и спиране на теч, ако това не помогне, помпата трябва да се смени.
  • Нарушена херметичност на радиатора - използват се добавка за спиране на теч от радиатор, ако това не помогне може да се залепи или да се смени.
  • Пукнатини във водна риза двигател - ремонт и подмяна на ризата.
  • Изгаряне на гарнитура глава - сваляне на цилиндровата глава, изправяне при необходимост и подмяна на гарнитура за цилиндрова глава.
 • Вътрешен теч на охлаждаща течност - признаците се разпознават по-трудно. За появата на вътрешен теч на антифриз говори излизането на бял дим от ауспуха при загрят двигател. Друг признак е появата на антифриз в моторното масло. При преглеждане на пръчката на маслото се установява пяна със светъл цвят. Повредите може да са:
  • Пукнатини в охладителната риза на цилиндров блок- ремонт двигател.
  • Изгаряне на гарнитура цилиндрова глава - сваляне на цилиндровата глава и подмяна на гарнитурата.

Обслужване и поддържане на охладителната система

Всеки теч на охладителна течност води до прегряване на двигателя, а в повечето случаи и до тежки ремонти. Затова е добре да полагаме необходимите грижи за системата.

 • Постоянно да се следи ниво на антифриз в системата. То трябва да е в посочените на разширителния съд (казанчето) граници.
 • Подмяната на антифриза да се сменя в указания срок - обикновено предписанието е след 60 000 до 120 000 километра пробег или веднъж на две до три години.
 • Да се използва антифриз с предписаните от производителя технически характеристики, стандартизация и количество.
 • При движение трябва да се следят показанията на приборите на арматурното табло: температура на охлаждащата течност и сигналната лампа, която светва при кипене. Ако сигналната лампа светне е необходимо автомобила да се спре възможно най-бързо до установяване на причината.
 • Проверка на нивото на антифриз и оглеждане за течове от системата. При ниско ниво на антифриз - да се долее.
 • Да се проверява външната повърхност на радиатора за замърсявания и при необходимост да се почиства.
 • Да не се претоварва двигателя прекомерно. Това износва преждевременно двигателя и охладителната система.
 • Периодично е добре да се използват добавки за почистване на охладителната система, след което да се промива с вода. Това е най - добре да се извършва при смяна на антифриза или при необходимост.

При спазване на тези препоръки охладителната система ще работи добре и това ще удължи експлоатационния срок на детайлите и двигателя.

pinterest

Публикувано на: г.


Възможни неизправности в охладителната система на автомобила

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории