Какво е Евро 5 и Евро 6 при леките автомобили?

Arc_1-jpg_articleId_22-1.jpg

Напоследък все повече се говори за европейските стандарти Евро 5 и Евро 6 или Euro 5 и Euro 6. Но какво точно означават тези стандарти на мнозина не е съвсем ясно.

За да се ограничат вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от автомобилите, Европейската комисия по екология приема стандартите от Евро 1 до Евро 6. Целта на тези стандарти е да се принудят производителите на автомобили да създават все по-екологично чисти двигатели, които да не замърсяват околната среда.

Проблемът с опазването на околната среда става все по-тежък, а замърсяването все по-осезаемо за всички нас. Смогът в големите градове е всекидневие, а парниковият ефект дава отражение на климата в световен мащаб.

Кой стандарт ми е колата?

Европейският съюз още през 1992 година въвежда екологичния стандарт Евро 1, с цел намаляване на вредните емисии в изгорелите газове на автомобилите. Той е насочен главно към ограничаване на въглеродния окис, въглеводорода, азотните окиси и саждите, които се извърлят в атмосферата от автомобилите. Или по-просто казано всички автомобили, произведени след 1992 година трябва да отговарят на тези норми. За да направите проверка на евро категория на кола, трябва да знаете датата на производство и да я потърсите в следната таблица на стандартите:

 • Евро 1 е въведен на 1 юли 1992 година
 • Евро 2 - на 1 януари 1996 година
 • Евро 3 - на 1 януари 2000 година
 • Евро 4 - на 1 януари 2005 година
 • Евро 5 - на 1 септември 2009 година
 • Евро 5b- само за дизелови двигатели на 1 септември 2011 година
 • Евро 6 стандарт - на 1 септември 2014 година, като той е последен за момента.

В талона на колата също се отбелязва категорията. Ако я няма можете да потърсите удостоверение от търговското представителство на производителя, но тези удостоверения се заплащат, затова при нова регистрация следете категорията да е вписана в талона.

Разлика между Евро 5 и Евро 6?

Нормите за бензинов двигател са непроменени. Изискванията и на двата стандарта са следните по отношение на вредните емисии в г/км:

 • Въглероден окис - 1
 • Азотни окиси - 0,06
 • Фини прахови частици - 0,005

При дизеловите двигатели, обаче имаме доста по-строги изисквания при стандарт евро 6 таблица за изпусканите азотни окиси:

 • Въглероден окис - 0,005
 • Азотни окиси - те се променят от 0,18 на 0,08
 • Фини прахови частици - 0,005

Това доведе до сериозни промени в автомобилостроенето. Наложиха се конструктивни изменения в дизеловите двигатели и решаването на не малко проблеми, свързани с мощността на автомобилите. Избухна "Дизелгейт", скандалът в който Volkswagen се опита манипулира данните за изпусканите вредни емисии със специален софтуер, който при измерване на емисиите кара двигателя да работи на най-малката мощност. При разкритието на тази манипулация фирмата беше принудена да изтегли от пазара всички нови автомобили и понесе сериозни загуби.

Какъв е ефектът от приложените норми?

Независимо, че мерките се приемат само за произведените нови автомобили, те дават сериозно отражение върху замърсяването с вредни емисии от автомобилите. От прилагането на Евро 1 през 1992 година до днес вредните вещества, изпускани от автомобилите са намалели както следва:

 • Количеството въглероден окис при дизеловите двигатели с 82%, а при бензиновите с 63%.
 • При въглеводородите количеството е намаляло с 50%.
 • Количеството азотни окиси е намаляло с 84%.
 • Спадът на финните прахови частици е 96%.

Какви са основните насоки на работа?

За да отговорят на все по-високите критерии на европейските норми, производителите на автомобили полагат много усилия за разработване на нови технологии и конструктивни решения. Те влагат много средства и време в решаването на проблема с ограничаване на вредните емисии на двигателите. Основно това се изразява в:

 • Поставянето на катализатори, които да улавят и разграждат, посредством химични реакции въглеродния окис, въглеводородите и азотните окиси.Има разлика в катализаторите за бензиновите и дизеловите двигатели.
  • Катализаторът за бензинов двигател в съвременните автомобили се справя успешно с неутрализацията и на трите вредни компонента:въглевоводроди, въглероден окис и азотни окиси. При навлизане на изгорелите газове от изпускателния колектор в катализатора се предизвиква окислителна реакция. Тя се извършва благодарение на наличието на паладий и платина, които играят ролята на катализатори за процеса. В резултат на което въглеводородите се превръщат в пара, а въглеродният окис в въглероден двуокис.

   Азотните окиси при взаимодеиствие с родий се преобразуват в азот и така се отделят в атмосферата. Катализаторите са оборудвани с датчик за количеството кислород, постъпващ в тях, наречен ламбда сонда. В някои устройства е възможно наличието на няколко такива сонди. Посредством ламбда сондата се контролира количеството кислород, постъпващ в двигателя, с цел ефективната му работа.

  • При дизеловите двигатели нещата стоят по-различно. Поставеният катализатор на тези двигатели се справя успешно с окислителните процеси, но не може да ограничи емисиите азотни окиси. И така при окисляването се неутрализират въглеводородът и въглеродният окис.

   Основния проблем при дизеловите двигатели си остават азотните окиси. Един от последните методи, които се бори успешно с тях е Ad Blue. При него се инжектира урея в изпускателната система, която взаимодейства с азотните окиси и ги разгражда до азот и вода. Процесът се нарича селективна каталитична редукция или SCR. Инжектираното вещество е воден разтвор на карбамида, който е нетоксичен и негорим, известен е още под името AUS 32 - Aqueous Urea Solution или буквално: воден разтвор на урея.

 • Филтър за твърди частици - той улавя фините прахови частици, изпускани от автомобилите.
  • При бензинови двигатели - в последните години такъв филтър се поставя и при бензиновите двигатели, нарича се GPF.
  • За дизеловите двигатели тези филтри са особено необходими, поради спецификата на горивото и изхвърлянето на сажди като остатъчен продукт от изгарянето на дизела. Известни са като филтри за твърди частици или DPF (diesel particulate filter).

За да работят добре тези устройства, производителите са направили редица промени в автомобилите като ограничаване на мощността, регулиране на горивната смес в определени граници, добавянето на сонди и датчици за следене на процеса.

Как се отразяват европейските норми върху собствениците на автомобили?

В изпълнение на директивите на Европейския съюз за екологията строго се следят параметрите на изпусканите вредни емисии от автомобилите при всеки годишен технически преглед пред КАТ. Всеки автомобил трябва да отговаря на показателите на съответната норма, за годината в която е произведен.

Освен това от 2019 година данъкът на превозното средство законодателно е обвързан с това на кой стандарт отговаря автомобила. Обмислят се варианти за забраняване на достъпа до центровете на големите градове на автомобили, отговарящи на Евро 1, 2 и 3. В Германия има градове, където тази забрана е в сила. Предвиждат се и по-високи данъци за такива автомобили.

Ето защо е от голямо значение добрата работа на катализаторите и филтрите за твърди частици в автомобила. Те трябва да бъдат обслужвани и почиствани, за да работят добре, а при необходимост и сменяни. Так ще пазим по-чиста природата и ще експлоатираме безпроблемно автомобилите си, защото мерките срещу замърсяването ще стават все по-строги.

pinterest

Публикувано на: г.


Какво е Евро 5 и Евро 6 при леките автомобили?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории