За какво служи маховикът?

Arc_mahovik-jpg_articleId_19-1.jpg

При автомобилите с механична скоростна кутия и голям пробег километри е напълно възможно да има проблеми със съединителя. Често това се дължи и на износен или повреден маховик. Експлоатационният пробег на един маховик е от порядъка на 200 - 300 хиляди километра. Ако това се случи при значително по-малък пробег причините са няколко: агресивен маниер на шофиране, други неизправности в съединителя или условията на експлоатация.

Какво е маховик?

Това е метален диск с диаметър от 300 до 400 мм. По периферията му са разположени зъби, с които се осъществява сцеплението на притискателния диск със стартера и развъртането на коляновия вал при запалването на двигателя. Маховикът е монтиран към коляновия вал, а от другата му страна е прикрепен кожуха на съединителя с болтове. Той натрупва кинетичната енергия на двигателя и подсигурява плавно въртене на коляновия вал. Маховикът участва в работата на:

 • Коляно - мотовилковия механизъм като подсигурява плавното въртене на коляновия вал.
 • Трансмисията, където маховикът е водещ диск на съединителя.
 • Редуктора, който подсигурява предаването на въртящия момент от стартера към коляновия вал, където изпълнява функцията на водимо колело.

Корпусът на маховика се изработва от чугун. По периферията му се запресова стоманен зъбен венец. С цел повишаване на инерционните свойства, маховикът е олекотен в средата и по-тежък по периферията.

Видове автомобилни маховици

В зависимост от конструктивните особености те се разделят на:

 • Твърд маховик или едномасов - представлява диск от чугун със запресован зъбен венец, който подсигурява зацепването със стартера при запалването на двигателя. Монтиран е към коляновия вал посредством фланец. От другата страна към него се закрепва кожухът на съединителя с болтове. Маховикът е водещия диск на съединителя.
 • Облекчен маховик - характерен е за тунинговани двигатели. Значително по-лек е от стандартните до 1,5 пъти. Това спомага двигателят да се ускорява по-бързо, което подобрява динамиката на автомобила и повишава мощността му до 7 %. За производството на облекчени маховици използват износоустойчиви сплави, които издържат високи натоварвания. Предимствата му са в безшумната, бърза и ефективна работа.
 • Двумасов или демпферен маховик - изработва се от два диска с демпферни пружини между тях. Притежава много предимства спрямо твърдия маховик:
  • Елиминира вибрациите на коляновия вал.
  • Предпазва трансмисията от претоварване.
  • Намалява износването на синхронизиращите се детайли.
  • Подсигурява леко и плавно превключване на скоростите.
  • Намалява разхода на гориво.

  Като недостатък може да се посочат по-честите повреди по него, в следствие на голямото натоварване. Причините най-често са:

  • Механични претоварвания или неправилно функциониране на съединителя могат да доведът до претриване на един от дисковете на маховика, което води до разрушаване на вътрешните детайли.
  • Повреден аксиален лагер между дисковете на съединителя води до прегряване на един от дисковете и повреда в маховика.
  • Неправилно монтирани детайли могат да доведът до блокиране на маховика и загубване на демпферните му характерстики.

Защо се сменя маховика?

В процеса на експлоатация на автомобила зъбите на венеца на маховика и работната му повърхност се износват. Това най-често се получава при агресивно шофиране, при каране с натиснат педал на съединителя и резки стартове от място. Появяват се вибрации, буксуване и шум по време на работа на двигателя. Това може да доведе до аварии. Маховикът трябва да се смени при:

 • Страничен шум при работещ двигател.
 • При голям пробег на автомобила.
 • При честа смяна на детайли по съединителя.
 • При естествено износване на маховика в процеса на работа.

Признаците за неизправност на маховика се появяват при запалване и спиране на двигателя.

Маховик симтоми и отстраняване

 • Износени или повредени зъби на маховика са в следствие на:
  • попадане на частици в корпуса
  • повреден стартер
  • неправилен монтаж на стартера към маховика
  • износен зъбен венец в следствие на експлоатацията

  Тези неизправности се отстраняват с подмяна на зъбния венец, диагностика и ремонт на стартера и правилното му монтиране към корпуса на маховика.

 • Биене на маховика се получава при работещ двигател и:
  • износени или повредени части на съединителя
  • буксуване на съединителя
  • неправилен монтаж при подмяна на части от съединителя.

  За де се отстрани биенето се прави диагностика за определяне на мястото на биене. Когато биенето е минимално, маховикът може да се престърже на струг. При по-голямо биене, маховикът се сменя. Задължително се прави диагностика и ремонт на съединителя, за да се отстранят причините за появата на биенето. Съединителят се монтира съм маховика с предписаното усилие на затягане на болтовете, посредством динамометричен ключ.

 • Повредена работна повърхност на маховика се наблюдава при:
  • износен феродов диск или друга неизправност по съединителя
  • буксуване на съединителя
  • голям пробег на автомобила
  • неправилен монтаж на съединителя

  При повредена работна повърхност трябва да се смени маховика. Задължително се прави диагностика на съединителя и при необходимост ремонт.

 • Разбиване на леглото на маховика към коляновия вал се появява при:
  • голям пробег на автомобила
  • неправилно монтиране

  Отстраняването се извършва със смяна на маховика. Преглед на коляновия вал и при необхдимост замяната му. Сваляне и монтиране на маховика към коляновия вал. Притягане на болтовете за закрепване на маховика към коляновия вал с необходимото усилие.

 • Разбити отвори за закрепване на кожуха на съединителя към маховика:
  • при неправилен монтаж
  • при голям пробег на автомобила е възможно разхлабване на болтовете и износване на отворите

  За да отстрани тази неизправност е необходимо да се смени маховика или ако е възможно да се нареже нова резба. Задължително се проверява правилното монтиране и се балансира маховика. Балансирането на маховика с коляновия вал и съединителя подсигурява работа им в синхрон и гарантира един дълъг експлоатационен срок.

 • Признаци за износен демпферен маховик:
  • скърцане при запалване и спиране на двигателя
  • поява на вибрации, които изчезват при високи обороти
  • стържещ звук на метал при превключване на скоростите

  При необходимост се извършва ремонт на демпферен маховик. Възможна е подмяната на дефектиралите пружини. При по-сериозна повреда маховикът трябва да се смени.

При необходимост от смяна на маховик

Подмяната и ремонта на маховик са сложни манипулации, които е най-добре да се извършат от квалифицирани автомонтьори в автосервиз. За да се смени маховикът е необходимо да се свали скоростната кутия, съединителят и да се фиксира коляновият вал. Освен това диагностиката на съединителя и маховика е задължителна. Самият монтаж трябва да е извършен технологично правилно, спазвайки предписанията на производителя на съответния автомобил. Един неправилен монтаж може да доведе до бързо износване на системите и аварии и до загуба на не малко средства, нерви и време.

Публикувано на: г.

Продукти към статията


За какво служи маховикът?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории