0700 42 003

   

bim. bg

 

avto@bim.bg

 

H2 - Крушки 24V

        

Халогенните крушките има различен тип на цокъла. Различават се по начина, по който се закрепват към фара и с типа буксата към инсталацията на колата. Крушки H2 не са с букса, а с контактни пластини за двата полюса.

Няма въведени части!