Маслен филтър

Автомобилният маслен филтър подсигурява безпроблемна работа на двигателя

Масленият филтър предпазва маслото от замърсяване, а също така премахва нагара и различни отлагания, образувани при работа на двигателя. Това подсигурява чисто моторно масло, добро смазване и дълъг експлоатационен срок.

Първият маслен филтър е създаден през 1923 година от Ърнест Сладлънд и Джордж Гинхолд. Поставен на автомобил, филтърът е удължил живота на двигателя три пъти.

Видове маслени филтри

 • По начина на филтрация отделните маслени филтри са пълнопоточни, частичнопоточни и комбинирани.
  • Пълнопоточните филтри са най-старите. Характеризират се с проста конструкция. При тях се пречиства цялото масло, което отива към двигателя. Предимството на тези филтри е преминаването на голямо количество двигателно масло за кратко време. Като недостатък може да се посочи факта, че се замърсяват най-бързо в сравнение с другите маслени филтри, а това намалява притока на масло към двигателя и води до блокирането му.
  • Частичнопоточните филтри се поставят успоредно на основния маслопровод. През тях за един цикъл преминава малко количество масло, докато другото циркулира в двигателя, посредством маслена помпа. Такива филтри имат голяма ефективност, защото маслото се пречиства многократно и по-добре. След време цялото масло преминава през филтъра. Процесът на очистване изисква повече време, но самото филтриране е по-качествено. Дори при запушен филтър циркулацията на масло продължава и двигателят работи нормално.
  • Комбинираните маслени филтри обединяват пълнопоточен елемент с частичнопоточен. Те компенсират недостатъците на другите филтри и работят едновременно, като съотношението на преминаващото масло през всеки от тях е около 9 към 1 в полза на пълнопоточния. Така се постига максимално почистване на маслото, което значително увеличава експлоатационния срок на филтъра и маслото. Този вид филтри най-често се използват при товарни автомобили и машини със специално предназначение.
 • Като конструкция филтрите са разглобяеми, неразглобяеми и модулни.
  • Неразглобяемите филтри са най-разпространени. Те са пълнопоточни и се състоят от метален корпус с резба, филтърен елемент и няколко клапана. Предимство на неразглобяемите филтри е лесната смяна.
  • Разглобяемите филтри се състоят от корпус, закрепен на двигателя и сменяем елемент. Те са пълнопоточни или комбинирани. Тези филтри се сменят по-трудно, но са значително по-евтини и по-екологични.
  • Модулните маслени филтри се състоят от сваляем корпус и сменяем филтър. Тези филтри съчетават в себе си предимствата на неразглобяемите и разглобяемите филтри.

От какво се състои един маслен филтър?

Масленият филтър е съставен от корпус, клапани и филтриращ елемент.

 • Корпус за маслен филтър - неразглобяемите и модулните филтри са изработени с тънък метален корпус, който се демонтира. Корпусът на разглобяемите филтри е разположен на двигателя. Металният корпус е изработен от стомана с дебелина достатъчна да понесе налягането на маслото във филтъра. Отвън корпусът е прахово боядисан.

 • Клапани - обикновено клапаните са два: байпасен клапан и възвратен клапан.

  • Байпасният клапан осигурява подаването на масло към триещите се повърхности в двигателя когато масленият филтър е задръстен и през него не може да преминава масло или при пускане на двигателя при ниски температури когато маслото е сгъстено.

   Байпасният клапан се разполага най-често след филтриращия елемент. Това означава, че при сработването му маслото минава покрай филтриращия елемент и тогава се пропуска през клапана. При задръстен филтър е възможно част от замърсяванията да попаднат в маслената магистрала. Затова филтърът трябва да се сменя редовно, а маслото да се съобразява с климатичните условия.

   Някои производители разполагат байпасния клапан близо до входа и така попадането на замърсявания в маслената магистрала значително намалява. При разглобяеми филтри, байпасният клапан се поставя на корпуса или на самия цилиндров блок.

  • Обратният клапан предотвартява изтичането на маслото от филтъра при изгасен двигател. Често той е направен от гумен пръстен с променливо сечение и уплътняването се извършва от еластичността на гумата. Когато филтърът е стоял дълго време на склад, уплътнителната гума "старее" - т.е. губи част от еластичните си качества и при поставянето му на двигателя не задържа маслото. При неработещ двигател то изтича в картера и при запалване на двигателя той за кратко работи "на сухо" без смазване, а това води до износване.

   В съвременните конструкции на маслени филтри, този обратен клапан се изработва от гумен диск, който се притиска с метална пружинка и така гарантира по-дълга експлоатация.

  • Дренажен клапан - някои неразглобяеми филтри са оборудвани с още един клапан - така нареченият анти дренажен клапан или клапан, предотвартяващ изтичането на маслото. Той предпазва от зацапване автомобила и околната среда.

 • Филтриращ елемент - той е основната част на един филтър. При пълнопоточните филтри филтриращият елемент е под формата на многолъчева звезда. Целта е да се получи възможно най-голяма филтрираща повърхност във всe по-малко място. Изработва се от хартия, която трябва да отстрани всички замърсители без спад на налягането. Реално се търси компромис между ефективност и производителност на филтърния елемент.

  Филтърната хартия е смес от естествени и изкуствени влакна. Техните основни характеристики са дължина и степен на обработка. Дължината влияе на здравината на материала, а обработката се отразява на пропускателната способност и ефективността на филтрация. Филтърната хартия се обработва с различни смоли, с цел подобряване на химичните и механични харктеристики на материала. Прибавят се и огнеустойчиви, водоустойчиви и износоустойчиви добавки и пластификатори.

  Съвременните филтриращи елементи са не просто нагъната хартия, а триизмерни елементи с висока порьозност и голяма вътрешна повърхност. Те задържат частици и с размери значително по-малки от порите до 10 микрона. Понякога при тези филтри се използват и насипни елементи от памук, синтетични и други изкуствени влакна. Това гарантира утаяване на замърсяванията и задържане в целия обем на филтъра. Тези филтри имат по-дълга годност, но при тях хидравличното съпротивление е по-високо, а това увеличава времето на работа на филтъра при отворен байпасен клапан и вероятността за попадане на замърсявания в маслената магистрала на двигателя.

  Новите филтриращи елементи са смес от целулоза и полиестер и имат ресурс от 30 000 до 50 000 километра, което напълно отговаря на изискванията на съвременните производители на автомобили.

  Най-новите филтриращи елементи са изработени от равни части целулоза и полиестер или изцяло от полиестер. Те позволяват една продължителна употреба, както на филтъра, така и на двигателното масло до 100 000 километра пробег. Такива филтри вече се използват в някои японски автомобили

  .

  Маслените филтри излизат от строя не само когато са задръстени с примеси, а и когато самият филтриращ елемент се разлага. В това отношение най-бързо се разпада чистата целулоза, вследствие на въздействието на продуктите от окислението на маслото. Устойчивостта на разпад се увеличава пет пъти при добавяне дори на 25% полиестер. Изцяло синтетичен филтър е с 13 пъти повече продължителност от целулозния.

  Полиестерният филтър има и своите недостатъци като значително по-висока цена, по трудно нагъване на филтриращия елемент и по-малка дълбочина на гънките. Водещите производители на филтри правят издатини и канали на елемента, като по този начин подсигуряват необходимото разстояние между гънките, а също така при формирането на гънките на върховете им се оформят П-образни профили, които не позволяват деформация при преминаването на маслото през филтъра. Това увеличава живота на елемента с 15 до 20 %.

  Качествените хартиени филтри трябва да имат площ не по-малка от 1100 квадратни сантиметра. При някои филтри площта достига до 1800 кв. сантиметра. Съществуват филтри с два филтриращи елемента, като вторият е разположен пред байпасния клапан. Това предотвартява навлизането на нефилтрирано масло в маслената магистрала.

Кога се сменя маслен филтър?

По правило смяна на маслен филтър се извършва винаги, когато се подменя двигателното масло и при необходимост. Смяна на двигателно масло се извършва на определен пробег в километри, предписан от завода производител или при ремонт. Ориентировъчно масленият филтър е добре да се сменя на всеки 10 000 километра пробег, което съвпада и с времето за смяна на масло.

Масленият филтър може да се смени и самостоятелно, но при смяна на моторно масло задължително се сменя и филтъра. Това се обуславя от факта, че при поставяне на стария филтър част от замърсяванията в него преминават в новото масло и го замърсяват.

Това влошава характеристиките на двигателното масло и значително съкращава експлоатационния му срок. От друга страна самият филтър е с намалена филтрираща способност и не успява да пречиства маслото, а това води до лошо смазване на двигателя и ускорява неговото износване.

Как да изберем качествен маслен филтър?

Първото, с което трябва да се съобразим са изискванията и препоръките на завода производител на автомобила за вида маслен филтър. За всеки е ясно, че маслен филтър няма как да изберем по външен вид. Основното доказателство, че един маслен филтър отговаря на изискванията за качество е неговият сертификат. Основните параметри, по които се изследват филтрите за сертифициране са следните:

 • Начално хидравлично съпротивление - това е разликата в налягането на входа и изхода на масления филтър при преминаването на определено количество масло. Тази характеристика показва влиянието на филтъра върху налягането на маслото в двигателя. Това е много важно при работа на двигателя на празен ход.

  Ако съпротивлението на филтъра е голямо а оборотите на двигателя не са достатъчни за да се отвори байпасният клапан, налягането в системата пада под необходимото. Това може да блокира двигателя. Началното хидравлично съпротивление трябва да е по- малко от 0,3 атмосфери.

 • Показатели за ефективност на почистване или степен на почистване - съществуват три степени на почистване: средна, номинална и абсолютна. Средна степен на почистване означава, че филтърът ще задържи 50% от частиците до указан размер. Номиналната степен ще филтрира 95% от частиците до определен размер. При абсолютната степен се филтрират 100% от замърсяванията с определен размер. При сертифицирането на маслените филтри най-често се взема номиналната стойност.

  Тук се ползва още един показател - това е пълнота на почистване. Прието е за пълнопоточни филтри пълнотата на почистване да е не по-малко от 25%. Това означава, че при номинални стойности на филтриране и пълнота на почистване 25%, филтъра трябва да задържа 95% от частиците по-големи от 57 микрона.

  Пълнотата на почистване определя граничните стойности на замърсяване, като се вземат предвид големината и концентрацията на частиците. При скорост на пречистване по-малка от 25% води до рязко увеличаване на износването на двигателя. Но по-пълно пречистване не означава по-ефективно - при много фино пречистване филтъра се задръства бързо и става негоден, затова се търсят оптимални стойности, които да гарантират добро почистване за дълъг период от време.

 • Херметичност и отсъствие на остатъчни деформации при налягане на маслото от 1.5 MPa. За качествената сглобка на филтъра и елементите му важен показател са и максималните стойности на хидравлично съпротивление, които не го разрушават.

 • Наличието на байпасен и дренажен клапан и нормалната им работа. Байпасният клапан се регулира до определен спад на налягането преди и след филтиращия елемент. Стойностите се определят от особеностите на двигателя и завода производител. Дренажният или обратен клапан трябва да затваря херметично.

 • Габаритните размери и присъединителната резба на филтъра. Той трябва да се монтира и демонтира лесно в пространството под капака на двигателя, а също така присъединителната резба трябва да захваща добре, да е уплътнена и да осигурява херметичност на поставения филтър.

Всички тези показатели ни гарантират един качествен филтър, така че за да сте сигурни в качеството - купувайте сертифицирани филтри.

Освен сертификат всеки маслен филтър трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Корпусът на филтъра трябва да е твърд и да не се огъва при силен натиск.
 • Филтриращият елемент да е качествен
 • Да има качествено уплътнение
 • Присъединителната резба да е качествена
 • Да има байпасен клапан, който да се задейства при значително усилие
 • Да има качествен възвратен клапан
 • Не трябва да има никакви производствени и транспортни дефекти.

Как се сменя маслен филтър?

Смяна на масло и маслен филтър се извършва в автосервиз, където имат необходимия ключ за маслен филтър и оборудване за смяна на маслото. Освен това в автосервиза имат условия за съхранение на отработеното масло без да замърсяват околната среда.

След източване на маслото се извършва промиване на маслената система. Новият филтър се напълва с част от маслото, смазва се уплътнението на филтъра и се поставя, след което се сипва предписаното количество масло.

Къде да намерите най-добрите маслени филтри?

В Авто Бим БГ ви предлагаме качествени маслени филтри със сертификат и доказан произход. На сайта ни може да се информирате за различни видове маслени филтри, както и за маслен филтър цена, а в магазините нина място или по телефоне ще бъдете консултирани какво е най-подходящо за вашия автомобил.

Предлагаме широка гама маслени филтри за автомобили като най-търсените са: маслен филтър за Голф 3, маслен филтър за Голф 4, маслен филтър Опел Астра, маслен филтър Пежо 307, маслен филтър Пежо 206, маслен филтър за Мерцедес и за много други марки и модели.

Прочети повече
 • Всички
 • A
 • B
 • C
 • D
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • V
 • W

A

Маслен филтър ACURA
Маслен филтър ALFA ROMEO
Маслен филтър ASTON MARTIN
Маслен филтър AUDI
Маслен филтър AUTOBIANCHI

B

Маслен филтър BENTLEY
Маслен филтър BMW
Маслен филтър BUGATTI
Маслен филтър BUICK

C

Маслен филтър CADILLAC
Маслен филтър CHEVROLET
Маслен филтър CHRYSLER
Маслен филтър CITROEN

D

Маслен филтър DACIA
Маслен филтър DAEWOO
Маслен филтър DAF
Маслен филтър DAIHATSU
Маслен филтър DODGE

F

Маслен филтър FERRARI
Маслен филтър FIAT
Маслен филтър FORD

G

Маслен филтър GREAT WALL

H

Маслен филтър HONDA
Маслен филтър HUMMER
Маслен филтър HYUNDAI

I

Маслен филтър IKARUS
Маслен филтър INFINITI
Маслен филтър ISUZU
Маслен филтър IVECO

J

Маслен филтър JAGUAR
Маслен филтър JEEP

K

Маслен филтър KIA
Маслен филтър KOENIGSEGG

L

Маслен филтър LADA
Маслен филтър LAMBORGHINI
Маслен филтър LANCIA
Маслен филтър LAND ROVER
Маслен филтър LEXUS
Маслен филтър LINCOLN
Маслен филтър LOTUS

M

Маслен филтър MAN
Маслен филтър MASERATI
Маслен филтър MAYBACH
Маслен филтър MAZDA
Маслен филтър MCLAREN
Маслен филтър MERCEDES
Маслен филтър MG
Маслен филтър MINI
Маслен филтър MITSUBISHI
Маслен филтър MOSKVICH

N

Маслен филтър NISSAN

O

Маслен филтър OPEL

P

Маслен филтър PAGANI
Маслен филтър PEUGEOT
Маслен филтър PONTIAC
Маслен филтър PORSCHE

R

Маслен филтър RENAULT
Маслен филтър ROLLS-ROYCE
Маслен филтър ROVER

S

Маслен филтър SAAB
Маслен филтър SCANIA
Маслен филтър SEAT
Маслен филтър SKODA
Маслен филтър SMART
Маслен филтър SSANGYONG
Маслен филтър SUBARU
Маслен филтър SUZUKI

T

Маслен филтър TESLA
Маслен филтър TOYOTA
Маслен филтър TRABANT

V

Маслен филтър VOLKSWAGEN
Маслен филтър VOLVO

W

Маслен филтър WARTBURG

Продукти от Маслен филтър: Маслен филтър - онлайн на изгодна цена

Резервни части от раздел Маслен филтър. Ние предлагаме богата гама за всички марки автомобили на автомобилни резервни части от категория Маслен филтър, както и други изгодни оферти на резервни части за автомобили.

Маслен филтър FILTRON OP 570

Продуктов №45677

Техническа информация

Височина [mm]: 85
Мярка на резбата: M 18X1,5
Външен диаметър [mm]: 76,5
Изпълнение на филтъра: навиващ филтър

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
4.71 лв.
Цена за вас:
4 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Маслен филтър FILTRON OE 640/1

Продуктов №53169

Техническа информация

Височина [mm]: 155,5
Външен диаметър [mm]: 64,5
Вътрешен диаметър 1 [mm]: 25,5
Вътрешен диаметър 2 [mm]: 25,5

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
9.39 лв.
Цена за вас:
7.98 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Маслен филтър - Filtron

Продуктов №45719

Техническа информация

Височина [mm]: 122
Мярка на резбата: UNF 3/4''-16
Външен диаметър [mm]: 78
Тип клапан: предпазен клапан за налягане
Тип кл...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
9.76 лв.
Цена за вас:
8.3 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Маслен филтър - MANN HU726/2x

Продуктов №54211

Техническа информация

Външен диаметър [mm]: 64
Вътрешен диаметър [mm]: 25
Вътрешен диаметър 1 [mm]: 25
Височина [mm]: 153
Pрепоръчв се специален...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
13.33 лв.
Цена за вас:
11.33 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Маслен филтър FILTRON OP 540/1

Продуктов №44197

Техническа информация

Параметри Спецификация
височина [mm] 86
мярка на резбата M 20X1,5
външен диаметър [mm] 77
тип клапан предпазен клапан за н...

 • Виж продукта
Клиентска цена:
7.61 лв.
Цена за вас:
6.47 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Маслен филтър FILTRON OP 575

Продуктов №46005

Техническа информация

Височина [mm]: 86,5
Мярка на резбата: M 20X1,5
Външен диаметър [mm]: 68,5
Тип клапан: предпазен клапан за налягане ...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
8.38 лв.
Цена за вас:
7.12 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Маслен филтър - MANN-FILTER HU719/7x

Продуктов №47355

Техническа информация

Външен диаметър [mm]: 70,5
Вътрешен диаметър [mm]: 33,3
Вътрешен диаметър 1 [mm]: 15,2
Височина [mm]: 140,5
...

 • Виж продукта
Клиентска цена:
12.67 лв.
Цена за вас:
10.77 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Маслен филтър MANN-FILTER W 719/30

Продуктов №70359

Техническа информация

външен диаметър [mm] : 76
вътрешен диаметър 1 [mm] : 62
вътрешен диаметър 2 [mm] : 71
мярка на резбата : 3/4-16 UNF
височи...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
15.6 лв.
Цена за вас:
13.26 лв.
Oтстъпка:
-15%
К-во:

Нашите топ производители в Маслен филтър

FILTRON
MANN-FILTER


5 / 5   от 1 гласувал

Популярни категории