Маслен филтър

Автомобилният маслен филтър подсигурява безпроблемна работа на двигателя

Масленият филтър предпазва маслото от замърсяване, а също така премахва нагара и различни отлагания, образувани при работа на двигателя. Това подсигурява чисто масло, добро смазване и дълъг експлоатационен срок.

Първият маслен филтър е създаден през 1923 година от Ърнест Сладлънд и Джордж Гинхолд. Поставен на автомобил, филтърът е удължил живота на двигателя три пъти.

Видове маслени филтри

 • По начина на филтрация маслените филтри са пълнопоточни, частичнопоточни и комбинирани.
  • Пълнопоточните филтри са най-старите. Характеризират се с проста конструкция. При тях се пречиства цялото масло, което отива към двигателя. Предимството на тези филтри е преминаването на голямо количество масло за кратко време. Като недостатък може да се посочи факта, че се замърсяват най-бързо в сравнение с другите маслени филтри, а това намалява притока на масло към двигателя и води до блокирането му.
  • Частичнопоточните филтри се поставят успоредно на основния маслопровод. През тях за един цикъл преминава малко количество масло, докато другото циркулира в двигателя. Такива филтри имат голяма ефективност, защото маслото се пречиства многократно и по-добре. След време цялото масло преминава през филтъра. Процесът на очистване изисква повече време, но самото филтриране е по-качествено. Дори при запушен филтър циркулацията на масло продължава и двигателят работи нормално.
  • Комбинираните маслени филтри обединяват пълнопоточен елемент с частичнопоточен. Те компенсират недостатъците на другите филтри и работят едновременно, като съотношението на преминаващото масло през всеки от тях е около 9 към 1 в полза на пълнопоточния. Така се постига максимално почистване на маслото, което значително увеличава експлоатационния срок на филтъра и маслото. Този вид филтри най-често се използват при товарни автомобили и машини със специално предназначение.
 • Като конструкция филтрите са разглобяеми, неразглобяеми и модулни.
  • Неразглобяемите филтри са най-разпространени. Те са пълнопоточни и се състоят от метален корпус с резба, филтърен елемент и няколко клапана. Предимство на неразглобяемите филтри е лесната смяна.
  • Разглобяемите филтри се състоят от корпус, закрепен на двигателя и сменяем елемент. Те са пълнопоточни или комбинирани. Тези филтри се сменят по-трудно, но са значително по-евтини и по-екологични.
  • Модулните маслени филтри се състоят от сваляем корпус и сменяем филтър. Тези филтри съчетават в себе си предимствата на неразглобяемите и разглобяемите филтри.

От какво се състои един маслен филтър?

Масленият филтър е съставен от корпус, клапани и филтриращ елемент.

 • Корпус - неразглобяемите и модулните филтри са изработени с тънък метален корпус, който се демонтира. Корпусът на разглобяемите филтри е разположен на двигателя. Металният корпус е изработен от стомана с дебелина достатъчна да понесе налягането на маслото във филтра. Отвън корпусът е прахово боядисан.
 • Клапани - Обикновенно клапаните са два: байпасен клапан и обратен клапан. Байпасният клапан осигурява подаването на масло към триещите се повърхности в двигателя когато масленият филтър е задръстен и през него не може да преминава масло или при пускане на двигателя при ниски температури когато маслото е сгъстено.

  Байпасният клапан се разполага най-често след филтриращия елемент. Това означава, че при сработването му маслото минава покрай филтриращия елемент и тогава се пропуска през клапана. При задръстен филтър е възможно част от замърсяванията да попаднат в маслената магистрала. Затова филтърът трябва да се сменя редовно, а маслото да се събразява с климатичните условия. Някои производители разполагат байпасния клапан близо до входа му и така поподането на замърсявания в маслената магистрала значително намалява. При разглобяеми филтри, байпасният филтър се поставя на корпуса или на самия цилиндров блок.

  Обратният клапан предотвартява изтичането на маслото от филтъра при изгасен двигател. Често той е направен от гумен пръстен с променливо сечение и уплътняването се извършва от еластичността на гумата. Когато филтърът е стоял дълго време на склад, уплътнителната гума "старее" - т.е. губи част от еластичните си качества и при поставянето му на двигателя не задържа маслото. При неработещ двигател то изтича в картера и при запалване на двигателя той за кратко работи "на сухо" без смазване, а това води до износване. В съвременните конструкции на маслени филтри, обратният клапан е изработен от гумен диск, който се притиска с метална пружинка и така гарантира по-дълга експлоатация.

  Дренажен клапан - Някои неразглобяеми филтри са оборудвани с още един клапан - така нареченият анти дренажен клапан или клапан предотвартяващ изтичането на маслото. Той предпазва от зацапване автомобила и околната среда.

 • Филтриращ елемент - той е основната част на един филтър. При пълнопоточните филтри филтриращият елемент е под формата на многолъчева звезда. Целта е да се получи възможно най-голяма филтрираща повърхност във всe по-малко място. Изработва се от хартия, която трябва да отстрани всички замърсители без спад на налягането. Реално се търси компромис между ефективност и производителност на филтърния елемент. Филтърната хартия е смес от естествени и изкуствени влакна. Техните основни характиристики са дължина и степен на обработка. Дължината влияе на здравината на материала, а обработката се отразява на пропускателната способност ефективността на филтрация. Филтърната хартия се обработва с различни смоли, с цел подобряване на химичните и механични харктиристики на материала. Прибавят се и огнеустойчиви, водоустойчиви и износоустойчиви добавки и пластификатори. Съвременните филтриращи елементи са не просто нагъната хартия, а триизмерни елементи с висока порьозност и голяма вътрешна повърхност. Те задържат частици и с размери значително по-малки от порите до 10 микрона. Понякога при тези филтри се използват и насипни елементи от памук, синтетични и други изкуствени влакна. Това гарантира утаяване на замърсяванията и задържане в целия обем на филтъра. Тези филтри имат по-дълга годност, но при тях хидравличното съпротивление е по-високо, а това увеличава времето на работа на филтъра при отворен байпасен клапан и вероятността за поподане на замърсявания в маслената магистрала на двигателя.

  Новите филтриращи елементи са смес от целулоза и полиестер и имат ресурс от 30 000 до 50 000 километра, което напълно отговаря на изискванията на съвременните производители на автомобили.

  Най-новите филтиращи елементи са изработени от равни части целулоза и полиестер или изцяло от полиестер. Те позволяват една продължителна употреба, както на филтъра, така и на двигателното масло до 100 000 километра пробег. Такива филтри вече се използват в някои японски автомобили

  .

  Маслените филтри излизат от строя не само когато са задръстени с примеси, а и когато самият филтриращ елемент се разлага. В това отношение най-бързо се разпада чистата целулоза, вседствие на въздействието на продуктите от окислението на маслото. Устойчивостта на разпад се увеличава пет пъти при добавяне дори на 25% полиестер. Изцяло синтетичен филтър е с 13 пъти повече продължителност от целулозния. Полиестерният филтър има и своите недостатъци като значително по-висока цена, по трудно нагъване на филтриращия елемент и по-малка дълбочина на гънките. Водещите производители на филтри правят издатини и канали на елемента, като по този начин подсигуряват необходимото разстояние между гънките, а също така при формирането на гънките на върховете им се оформят П-образни профили, които не позволяват деформация при преминаването на маслото през филтъра. Това увеличава живота на елемента с 15 до 20 %.

  Качествените хартиени филтри трябва да имат площ не по-малка от 1100 квадратни сантиметра. При някои филтри площта достига до 1800 кв. сантиметра. Съществуват филтри с два филтриращи елемента, като вторият е разположен пред байпасния клапан. Това предотвартява навлизането на нефилтрирано масло в маслената магистрала.

Смяна на маслен филтър

По правило масленият филтър се сменя винаги, когато се подменя двигателното масло или при необходимост. Смяната на двигателното масло се извършва на определен пробег в километри, предписан от завода производител.

Как да изберем качествен филтър?

Първото, с което трябва да се съобразим са изискванията и препоръките на завода производител на автомобила за вида маслен филтър. За всеки е ясно, че маслен филтър няма как да изберем по външен вид. Основното доказателство, че един маслен филтър отговаря на изискванията за качество е неговият сертификат. Основните параметри, при които се изследват филтрите за сертифициране са следните:

 • Начално хидравлично съпротивление - това е разликата в налягането на входа и изхода на масления филтър при преминаването на определено количество масло. Тази характиристика показва влиянието на филтъра върху налягането на маслото в двигателя. Това е много важно при работа на двигателя на празен ход. Ако съпротивлението на филтъра е голямо а оборотите на двигателя не са достатъчни за да се отвори байпасният клапан, налягането в системата пада под необходимото. Това може да блокира двигателя. Началното хидравлично съпротивление трябва да е по- малко от 0,3 атмосфери.
 • Показатели за ефективност на почистване или степен на почистване - съществуват три степени на почистване: средна, номинална и абсолютна. Средна степен на почистване означава, че филтърът ще задържи 50% от частиците до указан размер. Номиналната степен ще филтрира 95% от частиците до определен размер. При абсолютната степен се филтрират 100% от замърсяванията с определен размер. При сертифицирането на маслените филтри най-често се взема номиналната стойност. Тук се ползва още един показател - това е пълнота на почистване. Прието е за пълнопоточни филтри пълнотата на почистване да е не по-малко от 25%. Това означава, че при номинални стойности на филтриране и пълнота на почистване 25%, филтъра трябва да задържа 95% от частиците по-големи от 57 микрона. Пълнотата на почистване определя граничните стойности на замърсяване, като се вземат предвид големината и концентрацията на частиците. При скорост на пречистване по-малка от 25% води до рязко увеличаване на износването на двигателя. Но по-пълно пречистване не означава по-ефективно - при много финно пречистване филтъра се задръства бързо и става негоден, затова се търсят оптимални стойности, които да гарантират добро почистване за дълъг период от време.
 • Херметичност и остъствие на остатъчни деформации при налягане на маслото от 1.5 MPa. За качествената сглобка на филтъра и елементите му важен показател са и максималните стойности на хидравлично съпротивление, които не го разрушават.
 • Наличието на байпасен и дренажен клапан и нормалната им работа. Байпасният клапан се регулира до определен спад на налягането преди и след филтиращия елемент. Стойностите се определят от особеностите на двигателя и завода производител. Дренажният или обратен клапан трябва да затваря херметично.
 • Габаритните размери и присъединителната резба на филтъра. Той трябва да се монтира и демонтира лесно в пространството под капака на двигателя, а също така присъединителната резба трябва да захваща добре, да е уплътнена и да осигурява херметичност на поставения филтър.

Всички тези показатели ни гарантират един качествен филтър, така че за да сте сигурни в качеството - купувайте сертифицирани филтри.

Освен сертификат всеки маслен филтър трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Корпусът на филтъра тябва да е твърд и да не се огъва при силен натиск.
 • Филтриращият елемент да е качествен
 • Да има качествено уплътнение
 • Присъединителната резба да е качествена
 • Да има байпасен клапан, който да се задейства при значително усилие
 • Да има качествен възвратен клапан
 • Не трябва да има никакви производствени и транспортни дефекти.
Прочети повече
 • Всички
 • A
 • B
 • C
 • D
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • V

A

Авточасти за ALFA ROMEO ALFA ROMEO
Авточасти за AUDI AUDI
Авточасти за AUTOBIANCHI AUTOBIANCHI

B

Авточасти за BMW BMW
Авточасти за BUICK BUICK

C

Авточасти за CADILLAC CADILLAC
Авточасти за CHEVROLET CHEVROLET
Авточасти за CHRYSLER CHRYSLER
Авточасти за CITROEN CITROEN

D

Авточасти за DACIA DACIA
Авточасти за DAEWOO DAEWOO
Авточасти за DAIHATSU DAIHATSU
Авточасти за DODGE DODGE

F

Авточасти за FIAT FIAT
Авточасти за FORD FORD

H

Авточасти за HONDA HONDA
Авточасти за HYUNDAI HYUNDAI

I

Авточасти за INFINITI INFINITI
Авточасти за ISUZU ISUZU
Авточасти за IVECO IVECO

J

Авточасти за JAGUAR JAGUAR
Авточасти за JEEP JEEP

K

Авточасти за KIA KIA

L

Авточасти за LADA LADA
Авточасти за LANCIA LANCIA
Авточасти за LAND ROVER LAND ROVER
Авточасти за LEXUS LEXUS

M

Авточасти за MAZDA MAZDA
Авточасти за MERCEDES MERCEDES
Авточасти за MINI MINI
Авточасти за MITSUBISHI MITSUBISHI

N

Авточасти за NISSAN NISSAN

O

Авточасти за OPEL OPEL

P

Авточасти за PEUGEOT PEUGEOT
Авточасти за PORSCHE PORSCHE

R

Авточасти за RENAULT RENAULT
Авточасти за ROVER ROVER

S

Авточасти за SAAB SAAB
Авточасти за SEAT SEAT
Авточасти за SKODA SKODA
Авточасти за SSANGYONG SSANGYONG
Авточасти за SUBARU SUBARU
Авточасти за SUZUKI SUZUKI

T

Авточасти за TOYOTA TOYOTA

V

Авточасти за VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN
Авточасти за VOLVO VOLVO

Най-продаваните продукти от Маслен филтър: Маслен филтър - онлайн на изгодна цена

Най-продаваните резервни части от раздел Маслен филтър. Ние предлагаме богата гама за всички марки автомобили на автомобилни резервни части от категория Маслен филтър, както и други изгодни оферти на резервни части за автомобили.

Маслен филтър - Filtron

Продуктов №45677

Техническа информация

Височина [mm]: 85
Мярка на резбата: M 18X1,5
Външен диаметър [mm]: 76,5
Изпълнение на филтъра: навиващ филтър

 • OE номера
 • Виж продукта
Цена за вас:
4.61 лв.
К-во:

Маслен филтър - Filtron

Продуктов №45719

Техническа информация

Височина [mm]: 122
Мярка на резбата: UNF 3/4''-16
Външен диаметър [mm]: 78
Тип клапан: предпазен клапан за налягане
Тип кл...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
9.76 лв.
Цена за вас:
8.39 лв.
Oтстъпка:
-14%
К-во:

Маслен филтър - Filtron

Продуктов №53169

Техническа информация

Височина [mm]: 155,5
Външен диаметър [mm]: 64,5
Вътрешен диаметър 1 [mm]: 25,5
Вътрешен диаметър 2 [mm]: 25,5

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
9.37 лв.
Цена за вас:
8.06 лв.
Oтстъпка:
-14%
К-во:

Маслен филтър - MANN

Продуктов №54211

Техническа информация

Външен диаметър [mm]: 64
Вътрешен диаметър [mm]: 25
Вътрешен диаметър 1 [mm]: 25
Височина [mm]: 153
Pрепоръчв се специален...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
13.33 лв.
Цена за вас:
11.46 лв.
Oтстъпка:
-14%
К-во:

Маслен филтър

Продуктов №44197

Техническа информация

Височина [mm]: 90,5
Размер на резбата: M 20X1, 5
Външен диаметър [mm]: 75

ARO JEEP 240
Diesel 2.5
CITROEN A...

 • Виж продукта
Цена за вас:
7.37 лв.
К-во:

Маслен филтър - Filtron

Продуктов №45694

Техническа информация

0700 42 003

 • Виж продукта
Клиентска цена:
7 лв.
Цена за вас:
6.02 лв.
Oтстъпка:
-14%
К-во:

Маслен филтър - Filtron

Продуктов №46005

Техническа информация

Височина [mm]: 86,5
Мярка на резбата: M 20X1,5
Външен диаметър [mm]: 68,5
Тип клапан: предпазен клапан за налягане ...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
8.26 лв.
Цена за вас:
7.1 лв.
Oтстъпка:
-14%
К-во:

Маслен филтър - Filtron

Продуктов №47068

Техническа информация

Височина [mm]: 55
Мярка на резбата: M 20X1,5
Външен диаметър [mm]: 76
Тип клапан: предпазен клапан за налягане
Изпълнение ...

 • OE номера
 • Виж продукта
Клиентска цена:
6.7 лв.
Цена за вас:
5.76 лв.
Oтстъпка:
-14%
К-во:

Нашите топ производители в Маслен филтър

FILTRON
MANN - FILTER