0700 42 003

   

bim. bg

 

avto@bim.bg

 

Масло VAG - Моторни масла

        

Моторно масло AUDI LONGLIFE III SAE 5W30 1Л

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло AUDI LONGLIFE III SAE 5W30 1Л
Цена: 38.66 лв.

Моторно масло SKODA 10W40 1L

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло SKODA 10W40 1L
Цена: 20.66 лв.
Промо

Моторно масло VW LONGLIFE III SAE 5W30 1Л

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло VW LONGLIFE III SAE 5W30 1Л
Цена: 38,66 лв. Цена: 30.93 лв. (- 20%)

Моторно масло VW LONGLIFE III SAE 5W30 5Л

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло VW LONGLIFE III SAE 5W30 5Л
Цена: 129.38 лв.
Промо

Моторно масло VW SAE 0W30 LONGLIFE II 1Л

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло VW SAE 0W30 LONGLIFE II 1Л
Цена: 46,74 лв. Цена: 32.72 лв. (- 30%)
Промо

Моторно масло VW SAE 0W30 LONGLIFE II 5Л

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло VW SAE 0W30 LONGLIFE II 5Л
Цена: 207,09 лв. Цена: 144.96 лв. (- 30%)
Промо

Моторно масло VW SPECIAL PLUS SAE 5W40 1Л

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло VW SPECIAL PLUS SAE 5W40 1Л
Цена: 40,74 лв. Цена: 28.52 лв. (- 30%)

Моторно масло VW SPECIAL PLUS SAE 5W40 5L

Моторни масла - Масло VAG Моторно масло VW SPECIAL PLUS SAE 5W40 5L
Цена: 121.91 лв.