Моторни масла - Масла, добавки и течности

Моторни масла


За добрата работа на двигателя в автомобила от съществено значение е моторното масло. То трябва да отговаря на конструкцията и условията на
експлоатация, като смазва и предпазва механизмите на двигателя. Основните изисквания към всяко двигателно масло са: • Добри миещи и разтварящи свойства по отношение на различни примеси с цел да почистват частите на двигателя и да предотвартяват отлагане на
  замърсявания върху тях.

 • Добра температурна и окислителна устойчивост, която позволява охлаждането на буталата и маслото в картера и удължава периода на експлоатация
  на маслото.

 • Добри противоизносни свойства, обуславящи се от здравината на масления филм, вискозитета на маслото при висока температура, химическото преобразуване
  на повърхността на метала при гранично триене и неутрализирането на образуваните киселини, образувани при окислението на маслото и от продуктите на
  горене.

 • Да предпазва от корозия детайлите на двигателя както при работа, така и при продължителен престой.

 • Устойчивост на стареене и външни въздействия

 • Добри вискозитетно - температурни свойства, които да осигуряват студент старт и надеждно смазване в екстремни условия.

 • Добра съвместимост с уплътненията и каталитичните устройства на отработените газове.

 • Малка пенливост при високи и ниски температури.

 • Ниска летливост и образуване на сажди.


За някои масла има допълнителни изисквания. Например за маслата с макрополимерни добавки е необходимо да са устойчиви на механично и термично разграждане.
За маслата за дизеловите двигатели е важна влагоустойчивостта и ниската разтворимост с вода и др.


Видове моторни масла:


В зависимост от химическия състав и начина на получаване на базовото масло, двигателните масла се делят на две основни групи: минерални и синтетични.


Минералните масла се получават от нефт чрез дестилация или селективно рафиниране на маслени фракции, а напоследък и с хидропречистване. По-бързо се
окислява от синтетичното и следователно е с по-малък експлоатационен срок. Друг недостатък на минералнотомасло е сгъстяването му при ниски температури.


Синтетичните базови масла се получават чрез органичен синтез на нефтопродукти и природен газ. Органичният синтез дава възможност за създаването на разнообразни
синтетични масла, на базата на: • Синтетичен въглеводород като полиалфаолефини(ПАО, полимелизирани олефини и др.)

 • Гликоли - полиалкилен гликол (PAG)

 • Полиорганоксилоксани - силиконови органични полимери, силикони.

 • Eстери - диоктил себацинат, пентаеритритолови естери на едноосновни киселини и др.


Както и техните смеси в различни пропорции.
Синтетичните масла се характеризират с висока термоокислителна стабилност, химична стабилност и добри вискозитетно - температурни свойства, благодарение
на които не оставят отлагания върху механизмите на двигателя след нагряване. Те са слабо изпаряеми и са с продължителен срок на експлоатация. Синтетичните
масла запазват ефикасността си при ниски температури.


Произвеждат се и полусинтетични масла, които са смес от минерално масло и синтетични добавки. То е с добро качество и на приемлива цена.


Основни свойства на двигателните масла • Вискозитет - едно от важните свойства на моторните масла, определящо пригодността им към определен двигател. Вискозитета се дели на динамичен, кинематичен
  и технически. Обикновенно се измерва кинематичният вискозитет, в зависимост от работната температура.

 • Коксуемост или коксова способност - показва склонността на маслото да образува сажди и нагар. Добре пречистените масла са с ниски коксуващи свойства
  В процеса на експлоатация на маслото склонността му към коксуване се увеличава, поради окисляването и образуването на смоли. Колкото по-висок е
  вискозитетът на едно масло, толкова и коксуемостта е по-висока. Параметрите на този показател са в рамките от 0,1 до 0,7% за масла с висок вискозитет.

 • Съдържание на пепел - характеризира съдържанието в масло двигателно на вещества, които образуват пепел при изгарянето му. При наличието на такива съставки,
  маслото се карбонизира. Такива съставки се срещат при лошо рафинирани масла или такива с остарели пакети от добавки, в които се съдържат детергенти
  от сулфонати. При съдържание на пепел над 1% покозателят се счита за висок.

 • Съдържание на механични примеси - те увеличават износването на двигателя и замърсяват маслените канали и филтри. Такива примеси съществуват в маслото
  при лош производствен процес или неправилно съхранение. В процеса на експлоатация на двигателя съдържанието на механични примеси се увеличава с натрупването
  на продукти от износването на двигателя.

 • Съдържание на вода - при наличието на вода в маслото се образува пяна, която влошава смазването на детайлите, поради запушване на каналите и способства
  за образуването на утайки.

 • Алкално число - показва съдържанието на водоразтворими киселини и основи в маслото. То определя корозионното въздействие върху металите и се изразява с
  количеството калиев хидроксид на грам масло. В процеса на експлоатация киселинността в маслото се увеличава, а алкалността намалява и това води
  до повишаване на корозионното му действие и намаляване на почистващите свойства.

 • Миещи свойства - това е способността да предотвартява появата на отлагания по буталата. Обуславя се от качеството на почистване на базовото масло, алкалното число,
  а също и от почистващите добавки.

 • Точка на възпламеняване - наличието на нискокипящи фракции в маслото, които имат склонност към изгаряне и образуване на нагар. Качествените масла имат висока
  точка на възпламеняване. При експлоатация този показател пада, поради разреждането на маслото.

 • Температура на застиване - определя температурата, при която маслото губи своята подвижност. Стартирането на двигателя е възможно само при температура
  над точката на застиване.

 • Цвят и прозрачност на маслото - това характеризира качеството на минералните масла. При синтетичните не е определящ цвета. Но все пак в хода на експлоатация
  на маслото то потъмнява в следствие на окислението и помътнява от отлаганията.

 • Маркировка на моторно масло


  Съвременната промишленост предлага стотици видове двигателни масла. Какво точно е необходимо за вашия автомобил ще се ориентирате по етикета на
  опаковката и посочената маркировка. Обикновено на етикета е посочено:  • Брандът на производителя или марка моторни масла - повечето големи производители са лесно разпознаваеми.

  • Найменованието на маслото

  • На каква основа е получено маслото: минерално, синтетично или полусинтетично.
  • Синтетично - Fully Synthetic означава напълно синтетично масло.

  • Минерално масло - Mineral

  • Полусинтетично масло

  • Маркировка по SAE - това е класификация на маслата по вискозитет. Всички масла се делят на зимни и летни. Летните се обазначават с цифри от 20 до 60 - например
   SAE 20, SAE 50. Това показва степента на вискозитета - колкото е по-висока стойността, толкова и вискозитета е по-голям. При зимните масла в маркировката
   се добавя W (winter) и цифрите започват от 5 до 25 със стъпка 5. Това число определя минималната работна температура, при която системата може да изпомпва
   маслото. Долният праг се определя като от числото на маслото се извади 40. Например при 10W имаме по-нисък температурен праг от: 10-40=-30 градуса Целзий.
   Съществува още един важен параметър - долната температурна граница, при която двигателят може да се стартира. За изчисляване на този показател от числото
   се изважда 35 - т.е. 10-35=-25 градуса Целзий.
   При всесезонните масла обозначенията са с две числа, разделени с "W", като първото число показва минималната работна температура, а второто вискозитета на маслото
   при максимално нагряване, например двигателно масло 10W40 или моторно масло 5W40

  • Класификация по API(Американски институт на нефта) - тази класификация показва за какъв тип двигател е подходящо дадено масло. Маслата се делят на две основни
   групи: "S" за бензинови двигатели и "С" за дизелови двигатели. Обозначава се с "API - Sx" за бензинови двигатели и "API - Cx" за дизелови двигатели. Х е буква,
   която показва качеството на маслото. Моторните масла, които се използват в момента започват от API - SJ, а дизеловите от API - CE. Маслата API-SJ са подходящи
   за бензинови автомобили, произведени до 2001г; API-SL за автомобили до 2004г.; API-SM до 2010г.; API-SN след 2010г.

  • Дата на производство и номер на партида - моторните масла са с дълъг срок на годност, но все пак е добре да се провери. При маслата с изтекъл срок на годност
   свойствата на маслата са влошени.

Прочети повече

Други продукти от раздел Моторни масла

Подобни продукти в категория Масла, добавки и течности

Популярни категории