Видове двигателни масла

Двигателно масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазват възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене в екстремни натоварвания. Освен да смазват, качествените двигателни масла трябва да отвеждат част от топлината която се отделя при работа на двигателя и да отмиват нагара и отлаганията които остават при продължителна работа. Характеризират се със следните по-важни физически и химически свойства:
 • вискозитет;
 • специфично тегло;
 • индекс на вискозитета;
 • температура на запалване;
 • температура на застиване;
 • съдържание на механични примеси;
 • съдържание на изкуствени прибавки;
 • стабилност на маслото;
Минерални масла Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нефта без допълнителна обработка. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Състава на маслата варира с качеството на нефта и условията на получаване. По тази причина те са сравнително нискокачествени. За да се гарантират определени показатели, устойчивост и др. най-често е необходимо добавянето на адитиви/присадки. Синтетични масла Синтетичните масла се получават с изкуствени химични процеси и се състоят от един или няколко основни компонента. По тази причина те са по-устойчиви на високи температури а свойствата им могат да се контролират по-лесно. Поради изкуственото получаване те имат доста по-висока цена от минералните масла. Класификация по SAE Society of Automotive Engineers (SAE) дефинира вискозитета на маслата. Обозначенията имат вида "SAE xxW-yy" като числото преди буквата W (winter - зима) обозначава вискозитета при ниски температури (0°F), а числото след W - вискозитета при високи (работни) температури (210°F). Колкото по-голямо е числото толкова по-висок е вискозитета на маслото при ниски/високи температури. При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя. Тъй като вискозитета на повечето вещества намалява рязко с температурата, за да се гарантират едновременно и двете условия на маслата се добавят напр. различни полимери с пространствена структура която зависи силно от температурата. При ниска температура полимерната верига е под формата на "топчета" а при висока те се "разгъват" и увеличават изкуствено вискозитета на маслото. Маслата със SAE 5W-yy или по-ниски са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-40. Видове двигателни масла, класифицирани по Индекс на вискозитета.
 • 0W-20
 • 5W-20
 • 0W-30
 • 5W-30
 • 10W-30
 • 0W-40
 • 5W-40
 • 10W-40
 • 15W-40
 • 20W-40
 • 15W-50
 • 20W-50
Класификация по API Класификацията на American Petroleum Institute (API) дефинира качествени показатели на маслото. Тя има вида "API-Sx" за бензинови двигатели (S-Service) и "API-Cx" (C-Commercial) за дизелови двигатели. "x" е буква която покава качеството на маслото, колкото тя е по-"голяма" толкова по-високи са качествените показатели. Масло с API-SB е следователно по-качествено от масло с API-SA. Актуалните моторни масла имат API-SJ или по-високи (бензин) и API-CE или по-високи (дизел). API отразява условията в САЩ (температури, конструкция на автомобилите и др.). Освен нея съществува и класификациятна на армията на САЩ (MIL). Класификация по ACEA Класификацията на Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) отразява условията в Европа. Тя има вида "ACEA-Xy" където X e една от следните букви: A (бензин), B (дизел, леки автомобили), C (дизел, леки автомобили с филтър), E (дизел, товарни автомобили). "y" е цифра означаваща качествените показатели на маслото. Актуални характеристики са ACEA-A3 или по-високи. Някои производители на автомобили дефинират собствени класификации за качеството на маслата (VW, BMW и др.). Само масла, които отговарят и на класификацията на производителя, могат да се използват в тези автомобили.

Публикувано на: г.
« Обратно към новините