Моторни масла - видове и класификации

Arc_motorni-masla-jpg_articleId_17-1.jpg

Моторни масла

Автомобилните масла са най-търсения и необходим консуматив за всеки автомобил. За разработването и производството на моторни масла и течности е впрегната не малка част от световната индустрия. Разнообразието от масла на пазара е огромно. Това прави труден избора на подходящо масло за всеки собственик на автомобил.

Видове автомобилни масла

По предназначението си маслата в автомобила са: двигателно масло или моторно масло и трансмисионно масло.

Двигателно масло

Двигателно масло е маслото, което смазва възлите на двигателя. То трябва да отговаря на определени изисквания, съобразени с екстремните условия на работа в двигателя. Основните свойства, които трябва да притежава моторното масло са: вискозитет, индекс на вискозитета, вискозитет при висока температура и натоварване, специфично тегло, пламна точка, температура на сгъстяване, съдържание на механични примеси, съдържание на добавки, стабилност и др.

  По начина на производство моторните масла се делят на:

 • Минерални - те се получават директно чрез дестилация от нефт. Качеството зависи от качеството на нефта и технологията на добиване.
 • Синтетични масла- получават се чрез синтез на пропан бутан. Притежават по-добър вискозитет и са по-стабилни химически, но са по-агресивни към някои уплътнения в двигателя.
 • Полусинтетични масла - те са смес от синтетични и минерални масла.
 • Хидрокрек масла - това са минерални масла, подложени на хидрокрекинг, с цел подобряване на свойствата им.

За да се характеризират двигателните масла по техните свойства и предназначения те са систематизирани по няколко класификации: SAE, API и ACEA.

 • SAE класификация - това е класификацията на Society of Automotive Engineers, която подрежда маслата по вискозитетен клас. Отчита се вискотета на маслото при 100 градуса Целзий и способността му за работа при ниски температури. Основно при тази класификация маслата се разделят на зимни, летни и всесезонни.
  • Зимните масла се обозначават с SAExxW, като числото пред W показва способността на маслото да работи при ниски температури, с W(winter) се обозначава, че маслото е зимно. Цифрите започват от 5 до 25 със стъпка 5.Най-ниският температурен праг се определя като от числото на маслото се извади 40. Например при обозначение SAE 10W имаме температурен праг от: 10-40=-30 градуса Целзий. Следи се още един важен параметър - долната температурна граница, при която двигателят може да се стартира. За изчисляване на този показател от числото се изважда 35 - т.е. 10-35=-25 градуса Целзий.
  • Летните масла се обозначават с SAExx като цифрите показват стойността на вискозитета на маслото при 100 градуса Целзий. Обозначават се с цифри от 20 до 60: SAE20, ...,SAE60. Колкото е по-висока стойността на цифрите, толкова и вискозитета е по-голям.
  • Всесезонните масла се обозначават SAExxW-yy, където първите цифри показват способността на маслото да работи при ниски температури, W- че е зимно, последните две цифри ни дават вискозитета при 100 градуса Целзий. Например двигателно масло10W40, двигателно масло 5W40, двигателно масло 5W30 и т.н.

  API класификация на American Petroleum Institute систематизира качествените показатели на маслото. Основното разделяне при тази класификация е по вида двигател: за бензинови двигатели и за дизелови двигатели.

  • За бензинови двигатели обозначението е API-Sx, като буквата след S показва качеството на маслото. Например масло с API-SA е с по-ниско качество от масло с API-SC или колкото е по-назад в азбуката една буква, толкова е по-качествено маслото.
  • За дизелови двигатели обозначението е API-Cx и се тълкува както при бензиновите двигатели. API-CE е по-качествено от API-CB.

  ACEA класификацията е на Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles и е така наречената Европейска класификация на двигателните масла. Те са разделени на няколко класа:

  • Масла за бензинови двигатели
   • А1- Fuel Economy масла с много нисък вискозитет
   • А2 - леснотечливи масла
   • А3- масла с по-високи изисквания от А2. По-малки загуби от изпарения, стабилност при окисляване и по-чисти бутала.
   • А5 - масла от категорията на А3, но с по-нисък вискозитет, което намалява разхода на гориво с над 2,5%.
  • Масла за дизелови двигатели
  • За леки автомобили
   • В1 - Категория Fuel Economy - масла с нисък вискозитет.
   • В2 - леснотечливи масла
   • В3 - Масла подобни на В2, но с по-стабилен вискозитет при отделяне на сажди, по-слабо износване, по-чисти бутала.
   • В4 - за двигатели с TDI
   • В5 - подобна на В4, но с по-нисък вискозитет и намален разход на гориво над 2,5%.
   За дизелови двигатели, притежаващи филтър за твърди частици
   • С1 - Масла с ниско съдържание на сулфатна пепел под 0,5% и нисък вискозитет (Ford)
   • С2 - със съдържание на сулфатна пепел до 0,8% и нисък вискозитет(Peugeot)
   • С3 - със съдържание на сулфатна пепел до 0,8% и по-висок вискозитет (Daimler Chrysler/BMW)
   • С4 - със съдържание на сулфатна пепел до 0,5% и по-висок вискозитет (Renault)
   За дизелови двигатели на товарни автомобили е група Е и категории от Е1 до Е7.

  Освен посочените класификации много заводи производители на автомобили имат собствени класификации за качество на маслата като Volkswagen, BMW и други. Тези фирми изискват само масла, отговарящи на класификациите им да се използват в техните автомобили.

  Трансмисионни масла

  Трансмисионни масла - това са маслата, които смазват трансмисиите в автомобила като: скоростната кутия, раздатъчната кутия, диференциала и кормилното управление. Произвеждат се минерални, полусинтетични и синтетични трансмисионни масла. Освен това за механичните и автоматичните скоростни кутии маслата за различни, както и за диференциалите.

  • Трансмисионните масла са класифицирани по вискозитет, подобно на двигателните по SAE J-306 и MIL-L-2105D. Характерното при тези масла е, че поради дългия си експлоатационен срок повечето са всесезонни. Съществуват и сезонни, които са обозначени като SAExxW за зимни, SAExx за летни и SAExxW-YY за всесезонни. Класификацията по SAE J-306 разделя трансмисионните масла на 9 вискозитетни класа: 70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85,90,140 и 250. Съществуват и всесезонни масла като трансмисионно масло 80W-90 и трансмисионно масло 75W-90, които са подходящи за нашите климатични условия.
  • Класификацията по MIL-L-2105D има само три вискозитетни класа: SAE 75W, SAE 80W-90, SAE 85W-140.
  • Трансмисионните масла са класифицирани по експлоатационни свойства на API в пет групи както следва:
   • API GL-1 Минерално масло без добавки. Използва се при червячни предавки и индустриално оборудване.
   • API GL-2 Съдържа смазващи продукти. Предназначението му е както при GL-1.
   • API GL-3 Съдържа противозадирни продукти. Използват се при ръчни скоростни кутии, спирално конични предавки и задни мостове на товарни автомобили.
   • API GL-4 Съдържа противозадирни, противоизносни и др. добавки. Предназначени са за ръчни скоростни кутии и спирално конични предавки.
   • API GL-5 Съдържа противозадирни, противоизносни и др. добавки. Използват се при хипоидни и други предавателни кутии и водещите мостове на леките автомобили.
   • API GL-6 Използват се за хипоидни предавки с повишено изместване, работещи в условията на високи скорости, голям въртящ момент и ударни натоварвания. Има повече серофосфорни противозадирни добавки от API GL-5.
   • API MT-1 това са масла за тежконатоварени агрегати. Предназначени са за несинхронизирани механични предавателни кутии на мощни товарни автомобили и автобуси. Еквивалентни са на GL-5, но имат повишена температуроустойчивост.
   • API PG-1 - за механични скоростни кутии на товарни автомобили и автобуси.
   • API PG-2 - за водещите мостове на товарни автомобили и автобуси. Тези категории са с подобрени температурни свойства.
   • API PG-2 е известна още и като API GL-7.

  Видове масло скоростна кутия

  За различните скоростни кутии се използват различни масла. Основно те се делят на масло за механична скоростна кутия и масла за автоматична скоростна кутия.

  • Маслото за механична скоростна кутия се обозначава с MTF. Основното предназначение на тези масла е смазват триещите се повъхности, да отнемат механичните натоварвания и да отвежда топлината и замърсяванията.
  • Масло за автоматична скоростна кутиясе обозначава с ATF. Изискванията към тези масла са по-големи, тъй като те предават механичната енергия в системата. Осигуряват течна среда и плавна работа на триещите се механизми, добре отвеждат топлината и защитават от корозия. Притежават висок вискозитетен клас и ниско пенообразуване. Щадят различните уплътнения и притежават добра киселиноустойчивост.

  Подмяната на масло за скоростна кутия се извършва на определен пробег в километри, който е предписан от завода производител. Възможно е и подмяна по необходимост, когато се ремонтира скоростната кутия или при проверка на маслото то е потъмняло и е загубило свойствата си. Съществуват и някои луксозни автомобили, при които не се предвижда замяна на маслото и самите скоростни кутии са без пробки.

Публикувано на: г.


Моторни масла - видове и класификации

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории