Как да проверим изправността на бобина?

Arc_bobini-jpg_articleId_54-1.jpg

Изправната работа на автомобилната бобина е необходима за да работи запалителната система. Тя представлява малък трансформатор, който преобразува дванадесет волтовия ток от акумулатора в няколко кило волта, което всъщност е и предназначението и да създаде високо напрежение за образуване на искра от свещите.

Бобина се използва при всички системи за запалване: контактна, безконтактна и електронна.

Причините за неизправност на запалителна бобина могат да са: прекъсване на проводник, повреда на изолацията и механични деформации.

Какво е бобина?

Запалителната бобина (bobina) е повишаващ напрежението трансформатор. Тя се състои от две намотки: първична и вторична. В зависимост от типа бобина, намотки и разположение се различават следните видове бобини:

 • Обща бобина - при нея първичната намотка има 100 до 150 намотки. Намотката е изработена от изолиран меден проводник. Краищата и са изведени на корпуса.

  Вторичната намотка е от 30 000 до 50 000 броя. Проводника е със значително по-малък диаметър. Минусът на вторичната намотка се свързва с минуса на първичната, а плюсът се свързва на капачката. Така се отстранява високото напрежение. Вторичния ток се подава на прекъсвач - разпределител, наричан още делко.

  За да се увеличи магнитното поле намотките се правят върху метална сърцевина. Понякога намотките се намазват с трансформаторно масло, което охлажда и изолира.

 • Индивидуална бобина - също има две намотки, но разположението им е различно спрямо общата бобина. Първичната бобина има сърцевина отвътре, а вторичната отвън.

  Тези бобини се използват при системи с електронно запалване. За прекъсване на тока от втората намотка е предвиден диод, а високото напрежение от нея отива директно на запалителната свещ, а не както е при другите системи на делко (delko). Това се дължи на конструкцията, която се състои от изолиран корпус, прът и пружина.

 • Двуискрова бобина - тя подава напрежение едновременно на два цилиндъра. Конструктивно такива бобини се обединяват в общ блок с четири изхода.

Кога една бобина е изправна?

Независимо от типа на бобината основният параметър при диагностика е съпротивлението на намотките. При първичната намотка съпротивлението е в границите от 0,5 до 3,5 Ома, а за вторичната от 6 до 15 кило Ома. За по-голяма точност това може да се провери в техническата информация за конкретния автомобил.

Измерването се извършва с мултицет или омметър. Ако измереното съпротивление се различава от посоченото, то вероятността бобината да е повредена е голяма.

Трябва да се вземе под внимание, че показателите на отделните запалителни бобини са различни като:

 • Съпротивление на намотките.
 • Продължителност на искрата.
 • Енергия на искрата или искрова енергия.
 • Ток на искрата или искров ток.
 • Индукцията на първичната намотка.

За да се установи има ли отклонения от нормите е необходимо да се знаят техническите характеристики на всяка бобина като се сравнят с измерените стойности.

Симптоми на не работеща бобина

Най-характерните симптоми на повредена бобина са:

 • В двигателя не работят всички цилиндри и с времето проблема се задълбочава.
 • При ниски температури не работят всички цилиндри на двигателя.
 • Прекъсване на работата на двигателя във влажно време.
 • При рязко натискане на педала на газта се наблюдава неравномерна работа на двигателя.
 • При неизправност на бобината в автомобили с компютър на таблото светва надписа Check Engine.

Всички тези признаци могат да са за неизправности и на други части от автомобила като например на запалителни свещи и други. Но когато се появят задължително трябва да се направи проверка на бобина.

Причини за неизправност

Бобините са надеждни възли и повредата им най-често се дължи на стареене или прекъсване на изолацията. Най-честите са:

 • Механични повреди - стареене на изолацията на проводниците, в следствие на което се разрушава. Теч на масло през уплътнителите, което попада на изолацията или на корпуса на бобината и ги разрушава. В този случай ремонтът е невъзможен и възелът трябва да се замени с нов.
 • Повреда на контактна връзка - това може да се случи при попадане на влага под капака на двигателя по време на силен дъжд, преминаване през голяма локва или при измиване на автомобила.
 • Прегряване - индивидуалните бобини по-често прегряват. Това може значително да съкрати експлоатационния срок на бобините. Процесът на прегряване трудно се контролира. Важно е да се използва качествена охлаждаща течност и охладителната система да работи нормално.
 • Вибрации - те са много вредни за индивидуалните бобини. Вибрациите се получават от цилиндровата глава. За да се намалят вибрациите двигателят трябва да работи в нормален режим без детонации. Тампоните на двигателя трябва да са изправни.

Как да проверим бобината?

 • Съществува един метод за проверка, при които всеки може сам да провери бобина за кола без допълнително оборудване. Този метод следи цвета и големината на искрата при подаване на такава на отделна свещ от бобината. Предимството на този метод е, че може да се извърши навсякъде. Недостатъкът е в неговата трудоемкост и неточност. Първо се проверява целостта на изолацията на кабели за свещи (окабеляването под високо напрежение) като се започне от запалителните свещи до бобината. Ключът на запалването е в положение нула и то е деактивирано. Ако всичко е наред се продължава със следното:

  • Свалете накрайника на свещта на първия цилиндър и го поставете на работеща свещ.
  • Завъртете ключа на запалването на положение II.
  • При изправна бобина между електродите ще се появи искра. Цветът на искрата при нормално работеща свещ е ярко виолетов. Ако искрата е жълтеникава и слаба това показва проблеми с проводниците или бобината. Ако въобще няма искра - бобината е неизправна.
  • При индивидуални бобини по този начин се проверяват всичките.
 • Проверка на съпротивлението на изолацията, при която се измерва съпротивлението на изолацията на намотките на бобината. За целта се използва измерване на бобина с мултицет. Добре е да свалите бобината от автомобила за по-лесно измерване. Установяват се изводите на първичната и вторична намотка и се замерва съпротивлението им.

  Мултицетът се свързва с изводите на първичната намотка и се измерва съпротивлението. То трябва да е в границите от 0,5 до 3,5 Ома, но е възможно за някои автомобили да е по-високо.

  Измерва се и съпротивлението на вторичната намотка. То трябва да е в границите от 6 до 15 кило Ома. При всяко отклонение от нормалните стойности бобината трябва да се смени.

 • Проверка на бобината с осцилограф. Той дава най-точна информация за състоянието на запалителната система. По осцилограмите може да се установи конкретната неизправност.

Каквато и неизправност да има бобината, то тя се подменя с нова. Повредена бобина не се ремонтира, защото е много трудоемко и не винаги успешно. В Авто Бим БГ предлагаме качествени бобини за много марки и модели автомобили в широк ценови диапазон.

Публикувано на: г.


Как да проверим изправността на бобина?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории