Какво е запалителна система в автомобила и възможните и неизправности?

Arc_zapalitelna_sistema-jpg_articleId_55-1.jpg

Запалителната система на автомобила е предназначена за запалване на горивовъздушната смес в бензиновия двигател. Запалването се извършва от искрата на запалителна свещ в определен момент от сгъстяването на горивната смес в цилиндрите на двигателя.

Видове запалителни системи

Всяка запалителна система е предназначена за създаване на ток с високо напрежение, а се различава по начините на създаване на управляващия импулс. В зависимост от начина на управление на процеса на запалване съществуват три типа запалителни системи: контактна, безконтактна или транзисторна и електронна или микропроцесорна.

 • В контактната система управлението на натрупването и разпределението на електрическата енергия към цилиндрите се осъществява с механично устройство, наречено прекъсвач - разпределител или делко (delko). По - усъвършенствана контактна система и транзисторната контактна система, при която в първичната верига на бобината е поставен транзисторен комутатор.
 • В безконтактната система за управление на натрупаната енергия се използва транзисторен комутатор, който взаимодейства с безконтактен импулсен датчик. Транзисторният комутатор при тази система изпълнява ролята на прекъсвач. Разпределението на тока с високо напрежение се извършва от механичен разпределител.
 • При електронната запалителна система се използва електронен блок за управление, който управлява процесите на натрупване и разпределение на електрическата енергия. В първите такива системи, електронният блок е управлявал едновременно запалителната система и системата за впръскване на горивото. В съвременните автомобили управлението на запалването е включено към системата за управление на двигателя.
 • Устройство на запалителната система

  Въпреки различията в конструкциите на отделните запалителни системи общото устройство е следното:

  • Захранващи източници: генератор и акумулатор. Акумулаторът е източник на захранване при запалване на автомобила и не работещ двигател. Генераторът, наричан още алтернатор е източник на ток при работещ двигател.
  • Контактен ключ - патрони, клемореди и превключватели - служат за подаване на напрежение към запалителната система, бордовата мрежа и релето на прибиращото устройство на стартера.
  • Устройство за управление на натрупването на енергия - за различните типове системи това са: прекъсвач, който често е комбиниран с разпределител, наречен делко, транзисторен комутатор или електронен блок за управление.
  • Преобразовател на енергия: бобината преобразува ниското напрежение на електрическата енергия на автомобила във високо.
  • Устройство за разпределяне на енергията към цилиндрите: механичен разпределител - или електронен блок за управление. Електронният блок за управление е микропроцесор, който регулира моментите на подаване на импулси в бобината като отчита информацията от датчика за положението на коляновия вал, датчика за положение на разпределителния вал, датчика за температура, кислородния датчик и други.
  • Високоволтови проводници: кабели за свещи.
  • Запалителни свещи за образуване на искра и запалване на горивовъздушната смес.

  Как работи запалителната система?

  Работата на системата се състои в натрупването и преобразуването на ниско напрежение от 12V във високо напрежение до 30 000V от бобина (bobina), разпределението и подаването му към съответната запалителна свещ и образуването на искра в точно определен момент за запалване на горивовъздушната смес в цилиндъра.

  Работата на системата се извършва в следните етапи:

  • Натрупване на електрическа енергия.
  • Преобразуване на енергията от 12V във високо напрежение.
  • Разпределяне на енергията по запалителните свещи.
  • Образуване на искра.
  • Възпламеняване на горивовъздушната смес.

  Какви са признаците за неизправност в запалителната система?

  Признаците за неизправност се проявяват в:

  • Проблеми със запалването на двигателя.
  • Неустойчива работа на двигателя на празен ход.
  • Прекъсвания във всички режими на работа на двигателя.
  • Загуба на мощност.
  • Повишен разход на гориво.

  Какви са възможните неизправности в запалителната система и как се отстраняват?

  Основните неизправности на запалителната система са:

  • Неправилен ъгъл на изпреварване на запалването. По-късно или по-ранно запалване на горивната смес. За да се отстрани тази неизправност трябва да се регулира ъгъла на изпреварване на запалването като се завърти корпуса на разпределителя на запалването или датчика на разпределителя.

   При късно запалване се наблюдава загуба на мощност и прегряване на двигателя.

   При ранно запалване се чува чукане в двигателя и загуба на мощност.

  • Прекъсвания в един или няколко цилиндъра. Това обикновено се дължи на неизправна запалителна свещ или на повреден проводник на високо напрежение, който свързва свещта а също и на лош контакт в накрайника на свещта или дистрибуторна капачка.

   При прекъсване в няколко цилиндъра причината може да е в прекъсване на изолацията на централния проводник за високо напрежение, лош контакт в гнездото на капачката на разпределителя или клемата на бобината. Това се получава и при неизправен кондензатор, прегорели контакти на прекъсвача, неправилна хлабина между тях или периодично затваряне на подвижния контакт на прекъсвача към масата поради повредена изолация, пукнатини по дистрибуторната капачка и ротора.

   Прекъсванията в работата на цилиндрите се получават и при овлажняването и зацапването на елементите от запалителната система като: дистрибуторна капачка, проводника за високо напрежение, лули за запалителни свещи, а също и нагорели и зацапани контакти на разпределителя на запалването и нарушаване на хлабината между контактите.

   При по-малка хлабина между прекъсвача времето на отворено състояние на контактите се намалява и магнитното поле, което се създава в първичната намотка не може да изчезне напълно.

   При прекалено голяма хлабина се намалява времето на затворено състояние между контактите и тогава токът в първичната верига не се възстановява максимално. И в двата случая във вторичната намотка се намалява напрежението и се появяват прекъсвания в цилиндрите най-вече при увеличаване на оборотите на коляновия вал.

   Замърсените контакти се изтриват с чиста кърпа с бензин, а окислените и нагорели с фина шкурка или фина пила. При почистване на контактите се отделя нагара на единия, а другия само леко се заглажда. Това се прави с цел да се запази слоя волфрам върху контактите и така да се удължи експлоатационният им срок. Не трябва да се използва шкурка с твърди частици, които могат да попаднат върху контактите и да предизвикат при работа силно искрене и бързо износване на контактите. След почистването се регулира хлабината и се проверява ъгъла на изпреварване на запалването.

  • Двигателят не пали - това може да се дължи на неизправност както във веригата с високо напрежение, така и в тази с ниско. Прави се проверка за неизправност като се започва с веригата с ниско напрежение.

  Как се извършва диагностика на запалителна система?

  Пълна диагностика на запалителната система се извършва с мотор тестер. Тя включва в себе си проверка на:

  • Проверка на ъгъла на изпреварване на запалването като преди това се проверява и регулира хлабината между контактите на разпределителя на запалването, наричани чукче и наковалня. Диагностиката и регулировката се извършва със стробоскоп или контролна лампа.
  • Проверка на веригите на ниско и високо напрежение. Най - точна информация за състоянието на веригите дава осцилографът. Оценката се извършва по получените осцилограми, като същите се сравняват с еталонни. Проверка за изправността на веригите може да се извърши и с контактна лампа.
  • Проверка на кондензатора се извършва като се изключи проводника на кондензатора от клемите на прекъсвача. Поставят се контактите на прекъсвача в затворено положение, след което се включва запалването и с ръка се отварят контактите. Трябва да се наблюдава силно искрене. След това се поставя отново проводника на кондензатора и чукчето и наковалнята се раздалечават. Ако искренето намалява, то кондензаторът е изправен.

  В какво се състои ремонтът на запалителна система?

  Ремонтът на запалителна система се изразява в подмяна на повредените елементи като: смяна на запалителни свещи, кабели за свещи, бобина, кондензатор, електронен комутатор, ключ за запалването или неговата контактна група, датчик на разпределителя, разпределител на запалването и елементите му: смяна на дистрибуторна капачка, ротор, контактна група, смяна на палец делко и вакуумен регулатор. След ремонта се проверява ъгълът на изпреварване на запалването, хлабината между чукчето и наковалнята на и при необходимост се извършва центровка двигател.

Публикувано на: г.


Какво е запалителна система в автомобила и възможните и неизправности?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории