Признаци за неизправност в горивната помпа

Arc_gorivna_pompa-jpeg_articleId_56-1.jpg

Всяка горивна помпа служи за подаване на горивото от резервоара за гориво към двигателя. Тя е елемент от горивната система на автомобилите с двигател с вътрешно горене - бензинов или дизелов. От изправността на една помпа за гориво зависи работата на двигателя и движението на автомобила.

Какви са причините за неизправност на горивна помпа?

Основните причини за неизправност на горивни и инжекторни помпи са:

 • Замърсяване на горивен резервоар на автомобила - възниква в резултат на некачествено гориво. При металните резервоари причината може да е и корозия. Замърсяването попада в горивната помпа с горивото и се натрупва по елементите като ги разрушава.
 • Падане на налягането в горивната система - причините са различни, но най-неблагоприятно влияе върху помпата замърсеният горивен филтър. При намалена пропускателна способност помпата работи с допълнително натоварване и нейния живот значително намалява.
 • Проблеми с електрическите проводници - съвременните горивни помпи се управляват от реле или електронен блок за управление. Ако е нарушена целостта на проводник, то се нарушава контакта и реле горивна помпа не работи нормално, подаването на гориво се прекъсва и автомобилът спира.
 • Прегряване на горивната помпа - основната причина е в постоянно ниското ниво на гориво в резервоара на дизелов или бензинов двигател. Горивото изпълнява ролята на охлаждаща и смазваща течност. И когато е малко количеството, то помпата всмуква въздух и прегрява, което води до бързо износване и повреда.

Какви са признаците за неизправност?

Симптомите за неизправност на горивната помпа, независимо от вида и могат да са следните:

 • Шум в горивния резервоар на двигателя - това е ранен признак за неизправност на бензинова помпа. Нормално горивната помпа издава едно щракане при запалване на двигателя, което по време на движение се превръща в тихо бръмчене. Ако по време на движение се чува силно виене от горивния резервоар, то вероятността причината да е в горивната помпа е голяма. Но също е възможно причината да е в малкото гориво в резервоара или в некачествено гориво.
 • Придърпване на двигателя при висока скорост на движение или прекъсвания в работата му е в невъзможността на помпата да подсигури плавен поток гориво към двигателя. В този случай двигателят получава периодично само въздух вместо гориво и това прекъсване на потока гориво кара двигателят да придърпва.

  В началото тези симптоми продължават до няколко минути и след това двигателят се връща в нормална работа. Затова някои шофьори го отдават по-скоро на некачествено гориво, но при съвременните стандарти за гориво по-вероятно е причината да е в горивната помпа.

 • Двигателят прекъсва при високи температури - това се случва при замърсени инжектори и дюзи, попадане на вода в горивото, неизправен датчик за положението на разпределителния или коляновия вал, датчика за въздушния поток, температурния датчик, неизправна бобина и повредена горивна помпа. Ако прекъсването се получава само при достигане на максимална температура на двигателя, то причината е в горивната помпа.
 • Загуба на мощност когато се ускорява при потегляне на автомобила е също възможна причина за неизправност на горивната помпа. Ускорението изисква повече гориво и това кара помпата да работи повече. Ако тя е неизправна съответно не може да се справи с подаването на повече гориво и двигателят се затормозява. Ако двигателят заглъхва вероятната причина е в горивната помпа. Също загуба на мощност се получава и при запушен горивен филтър, който трябва да се почисти или смени.
 • Загуба на мощност при превозване или теглене на товари. При превозване или теглене на товари двигателят се натоварва допълнително, което изисква и подаването на повече гориво към него. Това натоварва допълнително и горивната помпа и ако тя е неизправна съответно не е в състояние да подава постоянен поток гориво с необходимата производителност, а това води до загуба на мощност на двигателя.
 • Повишен разход на гориво - причините за този симптом може да са различни. Една от тях е неизправен предпазен клапан в горивната помпа. Ако клапанът не се отваря правилно, то горивото тече непрекъснато към двигателя. На двигателя е необходим точно определен обем горивовъздушна смес. При подаване на по-голямо количество гориво то не изгаря, но и не се съхранява.

  Друга възможна причина за преразход на гориво е неизправен термостат, износени запалителни свещи или повреден датчик на охлаждащата течност. А също и неизправен кислороден датчик или изпускане на EGR клапан.

 • Рязко покачване на мощността - когато автомобилът се движи с една средна скорост и внезапно се получава рязък скок на мощността. Това ускорява автомобила без натискане на педала на газта. Това най-често се дължи на неизправна горивна помпа.

  Това покачване на мощността се обяснява с наличието на неравномерно съпротивление в самата горивна помпа. Помпата работи като подсигурява постоянно налягане на подаване на гориво към двигателя. При промяна на съпротивлението в двигателя постъпва повече гориво, което кара двигателя да увеличава оборотите си.

 • Трудно запалване на двигателя - с течение на времето горивната помпа се износва и тя не е в състояние да достави необходимия обем гориво. При износена помпа подаваното гориво може да е недостатъчно за запалване на двигателя. Затова са необходими няколко опита за запалване докато се събере необходимото количество гориво и се запали двигателя. Трудното запалване може да е и по други причини, но най-вероятната е износена горивна помпа.
 • Повредена горивна помпа може да е причината, заради която двигателят да не може да запали. Когато не се вземат под внимание признаците за неизправност на горивната помпа в определен момент тя ще откаже напълно. В двигателя няма да постъпва гориво и ще се чува само шума на въртящия стартер.

  Възможно е да има и други причини за невъзможността да се запали двигателя, затова се проверява налягането в горивната система с манометър. Ако няма налягане то причината е в повредената горивна помпа. Проверява се и предпазителя на горивната помпа, който също може да е изгорял и причината да е в него.

Как се прави диагностика на горивна помпа?

Най-добре е диагностиката и ремонта на горивната помпа да се извърши в автосервиз, където има необходимото оборудване и специалисти. При диагностиката се извършва оглед за теч на гориво, прегънати гориво проводи и замърсен филтър.

Освен това се прави оглед и замерване на съпротивлението на проводниците и помпата. Проверява се релето и прекъсвача на помпата. Извършва се и компютърна диагностика на горивната система.

Измерва се и налягането на горивната система и в частност на горивната помпа.

При доказана неизправност на гориво нагнетателна помпа (ГНП), същата се демонтира и поставя на стенд за проверка на работата и в различни режими.

След извършване на цялостна диагностика се преминава към подмяна или ремонт на горивна помпа.

В Авто Бим БГ ще намерите както горивни и инжекторни помпи комплект, така и необходимите ремонтни комплекти и части за горивна помпа. Нашите продукти са с доказан произход от утвърдени производители.

Публикувано на: г.


Признаци за неизправност в горивната помпа

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории