Съединител - как работи и как да удължим живота му?

Arc_syedinitel-jpg_articleId_18-1.jpg

Всеки водач на пътнотранспортно средство е запознат с термина съединител. За шофьорите на автомобили с механична скоростна кутия - това е педалът в ляво, който трябва да натиснете, за да включите на скорост и да потеглите, а също и за да превключите на друга предавка или да спрете.

За какво служи съединителят?

Двигателят, който е източника на задвижването и въртящия момент за автомобила се върти с определени обороти. И тези обороти са много по-високи от необходимите за въртене на автомобилните колела. За намаляване оборотите, подавани към колелата на автомобила се поставя предавателна или скоростна кутия. Съединителят е предназначен плавно да съединява или прекъсва връзката на скоростната кутия с двигателя.

Какви видове съединители има?

Тъй като съединители се използват не само като връзка между скоростната кутия и двигателя, макар това да е най-популярното, но и на други места в автомобила, също и в много други машини и агрегати, то разнообразието е голямо. Все пак условно ще ги разделим на няколко типа: механични, електрически и хидравлични, с уговорката, че съществуват и много комбинации между тях.

 • Механичният съединител работи на принципа на триенето.
 • При хидравличния съединител сцеплението се извършва чрез поток от масло и е характерен за автоматичните скоростни кутии.
 • Електромагнитният съединител работи на принципа на магнитното поле.

Освен това се разделят на:

 • Едопоточен и двупоточен - при леките автомобили се използва еднопоточен съединител. Двупоточен съединител е характерен за тракторите и някои машини със специално приложение.
 • По вида сцепление са: със сухо сцепление или триене и с мокро сцепление (в масло).
 • По начина на работа: постоянно затворени и периодично затворени.
 • По броя на водимите дискове: еднодискови, двудискови и многодискови.
 • По вида на използваните пружини: диафрагмени или цилиндрични.

Механичен съединител как работи?

Той е най-разпространената конструкция при автомобилите. Разбира се всеки производител на автомобили изработва по свой начин отделните детайли, но принципът на работа е един и същ. Маховикът на автомобила е захванат за коляновия вал неподвижно, посредством болтове. Той играе ролята на водещ диск. В съвременните автомобили маховикът е съставен от две части, прикрепени една към друга с пружини или така нареченият демпферен маховик. Това се прави, с цел да се стабилизират натоварванията на въртящия момент върху коляновия вал. Към маховик с болтове се закрепва кожухът на съединителя или притискателния диск. В зависимост от конструктивното решение на производителя, той може да е притискащ или отделящ. В него е разположен задвижваният диск или така наречения феродов диск или фрикционен диск. Той е закрепен за вала на предавателната кутия с шлици, по които може да се премества. Притискателният диск под налягане се притиска от мембранната пружина към задвижвания диск, а последният към маховика. По този начин въртящият момент се предава на скоростната кутия чрез триене. Когато трябва да се спре предаването на въртящия момент към скоростната кутия се натиска педала на съединителя. Той предава натиска на пружината на притискателния диск, който се издърпва назад, като освобождава феродовия диск от маховика. Това се постига чрез освобождаващия лагер, разположен на кожуха и задвижването на съединителя. Когато педала на съединителя се освободи, притискателният диск отново притиска фрикционния към маховика и въртящият момент се предава.

От какво е съставен съединителят?

Автомобилният съединител или наричан още амбреаж, се състои от няколко основни елемента:

 • Притискателен диск - Той е с кръгла, изпъкнала форма, в която са монтирани специални притискателни пружини. Диаметърът на притискателния диск е еднакъв с диаметъра на маховика. От вътрешната страна той е шлифован. Притискателните пружини са разположени в центъра на диска. Върху тях при отделяне оказва въздействие освобождаващият лагер. Притискателният диск е монтиран неподвижно с болтове към маховика.
 • Задвижван или феродов диск - монтира се между маховика и притисктелния диск. Има кръгла форма, триещи се накладки и шлици за захващане към предавателната кутия. По повърхостта му са разположени демпферни пружини или успокоители, които изглаждат вибрациите при включване на съединителя. На диска са нитовани накладки от фрикционен материал. Той може да бъде въглероден композит, кевларови нишки, керамика и други като:
  • Органични - около 95% от накладките за диска на съединителя са органични. Те са евтини и се използват от много автомобилни производители. Термоустойчивостта им не надвишава 250 градуса Целзий. Много брандове за тунинговани авточасти предлагат усилени органични накладки.
  • FiberTuff - сравнително нов фрикционен материал. Смес от керамичен пълнител, въглеродни влакна и кевлар. Тези накладки са износоустойчиви, температуроустойчиви до 400 радуса Целзий и превъзхождат по експлоатационен срок органичните от 2 до 4 пъти.
  • Кевлар - тези накладки имат износоустойчивост с 5 до 10 пъти по-голяма от органичните. Притежават висока температуроустойчивост до 370 градуса Целзий и не износват маховика и притискателния диск. Като недостатък може да се посочи, че изискват прецизен монтаж и внимателно разработване поне 1000 километра.
  • Металокерамика - може да е алуминий, чугун, мед и други. Най разпространени са металокерамичните накладки на медна основа. Те притежават висок коефициент на триене и издържат до 600 градуса Целзий. Използват се в състезателните автомобили, тъй като предаваният въртящ момент може да нарастне двойно. Основен недостатък е бързото износване на маховика и притискателния диск.
  • Карбон - произвеждат се на базата на въглеродни композити. Основното при тези накладки е, че изискват притискателния диск и контактната повърхност на маховика също да са направени от въглерод. Това подсигурява висок коефициент на триене, максимална износоустойчивост и температуроустойчивост до 2500 градуса Целзий. Експлоатационният срок на такъв механизъм е пет пъти повече от органичните дискове. Единственият недостатък е високата стойност.
 • Освобождаващ, изхвърлящ лагер или аксиален лагер - намира се от външната страна на притискателния диск. От към страната на диска има формата на кръгла притискаща подложка с диаметъра на освобождаващите пружини на притискателния диск. Поставен е на първичния вал на скоростната кутия, но е монтиран на корпуса на същата. Освобождаващият лагер се задейства от задвижваща вилка. Понякога вилката и лагерът са допълнително фиксирани със застопоряващи пружини. Освобождаващият лагер в зависимост от принципа на действие може да притиска или издърпва пружините на притискателния диск.
 • Задвижване на съединителя - това е връзката между педала на съединителя и вилката на освобождаващия лагер.
  • Механично - осъществява се от жило, което е фиксирано за педала на съединителя и вилката.
  • Хидравлично - състои се от главен хидравличен цилиндър, наричан още помпа на съединителя и работен цилиндър. Те са съединени с тръбопровод. При натискане на педала на съединителя, усилието се предава на буталото на главния цилиндър, което компресира течността. Това налягане се предава на работния цилиндър, който също компресира течността и предава усилието на задвижващата вилка.В хидравличната система за задвижване на съединителя се използва спирачна течност.
  • Електрическо - състои се от електродвигател, който се включва при натискане на педала на съединителя. Към електродвигателя е прикрепено жило, което предава усилието към вилката. В общи линии електрическото задвижване е подобно на механичното.

Как работи съединителят при автоматична скоростна кутия?

Автоматичните скорости кутии също имат съединители. Те могат да бъдат с мокро сцепление или със сухо. Включването и изключването на съединителя се извършва от сервомеханизъм. Задвижващият механизъм може да бъде електрически, управляван от електронен блок за управление или хидравличен, управляван от хидравличен разпределител.

 • Електронен блок за управление определя момента на превключване на предавките въз основа на показанията на няколко датчика и изпраща управляващ сигнал към сервомеханизма. Електродвигателят започва да работи като прекъсва връзката на скоростната кутия с двигателя. След това се включва нужната предавка.
 • Хидравличният задвижващ механизъм се задейства при повишаване на оборотите на двигателя. Маслената помпа в кутията нагнетява масло в разпределителя. Когато налягането достигне определена стойност, маслото се подава по специални канали към сервомеханизма. Той задейства прекъсването на връзката с двигателя. След превключване на скоростите налягането намалява и връзката с двигателя се възстановява.

При работата на автоматичната скоростна кутия се наблюдават и някой недостатъци като известно забавяне при включването на предавките, както и придърпване. За да се избегнат тези недостатъци се създава автоматична скоростна кутия с два съединителя. Тези съединители работят последователно. При тях скоростта на реакцията на съединителя е много по-висока, а смяната на предавката е незабележима за водача. Увеличава се горивната ефективност и комфорта.

Какви са възможните неизправности при съединителя?

Експлоатационният пробег на съединителя до голяма степен зависи от условията на експлоатация и маниера на шофиране на водача и варира от 80 000 до 30 000 километра. Ето и най-често срещаните неизправности:

 • Износване на накладките или шлиците на фрикционния диск, поради постоянното триене.
 • Повреда в притискателния диск - омекнали или счупени пружини, недобро захващане за маховика и други.
 • Скъсано или прегънато жило на задвижването - жилото трябва да е под напрежение, за да работи ефективно.
 • Запушен главен или работен цилиндър на задвижването или теч от хидравличната система - това пречи да се създаде необходимото налягане за нормалната работа на системата
 • Въздух в хидравличната система - при наличието на въздух той пречи за достигане на необходимото налягане.
 • Неправилно монтирана връзка при задвижването - когато натиснете педала на съединителя, той не подава точното количество сила.
 • Монтирането на неподходящи части на съединителя.
 • Износен извърлящ лагер - той притиска пружините на притискателния диск, за да се освободи съединителя.
 • Износена вилка на задвижващия механизъм.
 • Залепване на диска за маховика - в този случай диска ще продължи да върти входящия вал и превключването на скоростите може да не осъществи.
 • Наранена контактна повърхност на маховика.

Симптоми за повреден съединител.

Съединителят е сложна система, която трябва да работи синхронхронизирано с останалите възли и агрегати в автомобила. От работата му зависи ефективната работа на скоростната кутия и комфорта при шофиране. Затова при забелязване на някои от изброените симптоми е добре веднага да вземете мерки.

 • Трудно отделяне - късното отделяне на съединителя, в края на хода на педала или така наречения свободен педал, показва, че:
  • Износени или счупени палци на демпферната пружина на притискателния диск
  • Повреден изхърлящ лагер на съединителя.
  • Счупени лостове на съединителя.
  • Повредено захващане на кожуха, вследствие на неправилно монтиране.
  • Износен кожух на скоростната кутия.
  • Изкривена или счупена тангенциална планка.
  • Повредени или корозирали щлици на фрикционния диск.
  • Деформирана опорна плоча и срязани сегменти на фрикционния диск.
  • Прогорени или изгорени накладки на фрикционния диск.
 • Приплъзване на съединителя - когато оборотите на двигателя нарастват, а скоростта на автомобила не се увеличава, особено когато спускате по надолнище най-вероятно проблемът е в приплъзване на дисковете на съединителя. Освет това се появява характерна миризма. Тези проблеми се дължат на:
  • Прегрял притискателен диск, вследствие на не добро триене, повредена изключваща система, неподходящо управление на автомобила.
  • Наранена повърхност на притискателния диск, когато фрикционният диск е много износен, при работа на съединителя в частично отделено състояние(полусъединител).
  • Омекнала демпферна пружина на притискателния диск.
  • Наранено легло или повреда на изхвърлящия лагер.
  • Фрикционният диск е омаслен, износен или с повредени демпферни пружини.
  • Повредена и контактуващата повърхност на маховика.
 • Получават се вибрации в съединителя, особено при включване на предавките:
  • Изкривена диафрагмена пружина.
  • Деформирана тангенциална планка.
  • Негресирани или неподходящо гресирани шлици на фрикционния диск.
  • Наличието на масло върху демпфeрните пружини на фрикционния диск.
  • Повреден или негресиран изхърлящ лагер.
  • Надрана контактна повърхност на маховика.
 • Съединителят шуми - възможно е да се случва следното:
  • В повечето случаи виновен е фрикционният диск - повредени или счупени демпфери, износени шлици, счупена главина.
  • Износен опорен лагер.
  • Повреден изключващ лагер - шумът изчезва при отпускане на педала на съединителя.
  • Износена изключваща вилка.
  • Повреден преден край на кожуха на скоростите.
 • Твърд педал на съединителя - това е когато за натискане на педала на съединителя се изисква по-голямо усилие от нормалното. Възможните причини са следните:
  • Запушен главен или работещ цилиндър на хидравликата, както и износени уплътнения на същата.
  • Огънато или скъсано жило на съединителя.
 • Увеличение на разхода на гориво, съпроводено със загуба на мощност и странични шумове също е сигнал за проблеми със съединителя.
 • Наличието на придърпвания при потегляне при плавно освобождаване на педала на съединителя.
 • Педалът на съединителя, след като е отпуснат не се връща в първоночалното си положение. Възможно е:
  • Скъсване или прегъване на жилото.
  • Повреда в главния или работния хидравличен цилиндър.
  • Повреда в задвижването.
 • Автомобилът не тръгва при включена предавка и отпуснат педал на съединителя.

Как да удължим експлоатационния срок на съединителя?

 • Не дръжте постоянно натиснат педала на съединителя при временно спиране. В това положение изхърлящият лагер постоянно работи и се амортизира значително по-бързо, както и цялата система.
 • Избягвайте резки потегляния при високи обороти на двигателя.
 • Отпускайте педала на съединителя напълно, за да избегнете допълнително износване на детайлите и пробуксуване.
 • Следете начина на работа на съединителя - най-добре е автомобилът да потегли по средата на отпускане на педала. Във всеки друг случай се консултирайте с автосервиз, където може да извършите регулиране на съединител.
 • Когато се изкачвате или потегляте нагоре не дръжте педала на съединителя частично натиснат. Потеглете и веднага освободете педала. Ако се страхувате, че колата ви ще се върне назад, използвайте ръчна спирачка.
 • Не превключвайте непрекъснато - научете се да подбирате точните предавки. Като правило съвременните двигатели са доста еластични и позволяват по-дълго каране на една скорост, както и скоростните кутии.

Съвети при смяна на съединител

Ако се налага подмяна на съединителя, то най - добре е да смените целия съединител комплект, отколкото да купувате частите по отделно. Най-бързо се износва фрикционният диск и изхърлящият лагер, но това не означава, че притискателният диск е перфектен и няма да излезе от строя за кратко време. И тогава ще платите още един ремонт на съединител. Освен това комплектите си пасват идеално и сработват добре, за разлика от отделните части, които понякога са дори на различни производители.

Винаги подбирайте внимателно както необходимите авточасти, така и автосервизът, който ще извърши диагностиката и ремонта на автомобила ви. Работете с утвърдени търговци на авточасти и доказали се сервизи, които знаят как се сменя съединител, за да нямате проблеми след ремонта.

Съединителят в автомобила е една сложна система, която трябва да работи в синхрон. Същевременно в процеса на работа, системата се износва. И най-малката неизправност при несвоевременно отстраняване, води до по-големи поражения в контактуващите с нея детайли и може да довете до сериозни поражения. Затова следете работата на съединителя и периодично посещавайте автосервиз за техническо обслужване и преглед на системите. Това ще ви спести по-големи разходи в бъдеще.

pinterest

Публикувано на: г.


Съединител - как работи и как да удължим живота му?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории