Как да проверим изправността на спирачните маркучи?

Arc_spirachni_markuchi-jpg_articleId_52-1.jpg

От здравината на спирачните маркучи зависи работата на спирачната система и безопасното шофиране на автомобила. Затова технически преглед на спирачна система и в частност на спирачни маркучи е добре да се прави поне два пъти в годината.

Посредством спирачните маркучи се подава спирачна течност към спирачни цилиндри, които въздействат на накладки (nakladki) и така се извършва спирането на автомобила.

Износването на спирачни маркучи става неусетно, без симптоми. При спукване или протичане на спирачен маркуч хидравликата на спирачната система се разхерметизира. Това води до бърза загуба на спирачна течност и автомобилните спирачки отказват.

Какви са възможните неизправности при спирачните маркучи?

Тези авточасти са непрекъснато под голямо натоварване, защото винаги се намират под въздействието на високо налягане. Механичното и химично въздействие на средата на експлоатация може силно да повлияе състоянието и качеството на маркучите. Много важно е те да са еластични, гъвкави и без пукнатини и драскотини.

Възможните неизправности са напуквания по маркучите, цепнатини, сгъвания, деформации, повреди по накрайниците за присъединяване и появата на течове. При наличието на такива, автомобилът не бива да се кара.

Какви са признаците за неизправност?

Повредени спирачни маркучи се познават по следните белези:

  • Появата на напуквания - дори трудно забележими пукнатини говорят за стареене на гумата и загуба на еластичност.
  • Пълна или частична деформация - прегъване на маркучите, издутини и вдлъбнатини.
  • Теч на спирачна течност от маркуча - в този случай автомобилът е без спирачна система.
  • Недостатъчна херметичност на свързващите елементи - наблюдава се сълзене от местата на присъединяване на маркучите към магистралата или спирачен цилиндър.

Експлоатационният срок на спирачните маркучи се дава от производителя и в повечето случаи не превишава 100 000 километра пробег. Но смяната може да се наложи и много по-рано ако автомобилът се кара агресивно.

Когато спирачен маркуч е за смяна, то това трябва да се извърши веднага, защото може да се спука и да предизвика пътнотранспортно произшествие.

Как се проверяват спирачни маркучи?

За проверка на спирачните маркучи не е достатъчно да се огледат. Понякога дефектите се проявяват при сгъване и опипване. За целта се прави следното:

  • Автомобилът се повдига на подемник и колелата се свалят.
  • Почистват се маркучите, за да се огледат добре.
  • Внимателно всеки маркуч се сгъва с пръсти.
  • Оглеждат се за пукнатини и течове.

Ако има видими дефекти или са изгубили еластичността си, то те трябва да бъдат сменени веднага. Ако няма видими проблеми то се пристъпва към следващата диагностика.

За целта спирачният педал трябва да е натиснат докрай. В това положение маркучите отново се преглеждат за пукнатини, които може да не се забелязват когато те не са под налягане.

Смяна на спирачни маркучи

Спирачни маркучи се търсят по каталожния номер, изписан на стария маркуч или по VIN код.

Смяната на спирачни маркучи е най-добре да се извърши в автосервиз. Поради естеството на работата е необходим подемникq а след смяната трябва да се извърши и обезвъздушаване на спирачки.

Повечето специалисти препоръчват смяна на спирачна течност със подмяната на спирачни маркучи, защото експлоатационният им срок е приблизително един и същ.

Подобен ремонт оказва пряко влияние върху безопасността на движение както за пътниците, така и за другите участници в движението и е важно да е извършен качествено.

Публикувано на: г.


Как да проверим изправността на спирачните маркучи?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории