Как и защо трябва да поддържаме EGR клапана изправен?

Arc_EGR2-jpg_articleId_45-1.jpg

EGR клапан (Exhaust Gas Recirculation), което означава клапан за рециркулация на отработените газове.

Предназначението на EGR клапан е да върне част от отработените газове във всмукателния колектор и да понижи температурата в горивната камера до определена степен. Ползите от това устройство са:

 • Намаляване на образуването на азотни оксиди и тяхното изхвърляне в атмосферата.
 • Подобрява контрола върху изхвърляните отработени газове.
 • Понижава детонациите на двигателя.
 • Ускорява подгряването на дизелов двигател.

Азотните оксиди оказват неблагоприятно въздействие не само върху човешкия организъм. Попадайки в картера на двигателя отработените газове с повишено съдържание на азотни оксиди повишават окисляването на моторното масло и значително снижават неговия срок на годност, а това води до износване и повреди в двигателя.

ЕГР клапан се поставя на автомобили с бензинови, дизелови двигатели и хибриди. Той не работи постоянно, а само в определени режими на двигателя. EGR клапанът не работи при студен бензинов двигател, на празен ход и когато дроселовата клапа е напълно отворена.

Видове EGR клапани

Те се различават основно по начина на управление:

 • Първите такива устройства се управляват от вакуума, който се създава във всмукателен колектор.
 • Пневмоелектрически модели, които отговарят на Европейски норми за автомобили Евро 2 и Евро 3.
 • Електронни клапани - те се управляват от електронен блок за управление и отговарят на изискванията на Евро 4 и Евро 5. В зависимост от нивото на рециркулация те са:
  • С два отвора - при тези електромагнитни клапани степените на рециркулация са три.
  • С три отвора и седем степени на рециркулация. Плавното регулиране на подаването на газове се осъществява със стъпково електромоторче.

Повечето модели EGR клапани (EGR valve)имат охлаждаща система на газовете.

Как работи EGR клапан?

Независимо дали автомобилът е оборудван с дизелов двигател или с бензинов двигател, принципът на работа на EGR klapan е един и същ. Колкото повече въздух постъпва в горивовъздушната смес, толкова по-висока е температурата на изгаряне. Затова богата горивовъздушна смес трябва да се направи по-бедна и в това е ролята на EGR клапана.

При установяване от блока за управление на богата смес се подава сигнал към клапана и той се отваря. Така част от отработените газове попадат обратно в горивовъздушната смес и я обедняват.

Ако управляващото устройство регистрира равномерно подаване на сместа през определен период от време, то отново се отваря клапана, за да се обедни, в следствие на което се понижава концентрацията на кислород и температурата на изгаряне се понижава. Това намалява образуването на азотни оксиди като продукт на горенето.

 • Различията при работа на EGR клапана при дизелов двигател се изразяват в отварянето му на празен ход като при загряване на двигателя той подава до 50% от въздуха. С увеличаване на оборотите, клапанът пропорционално се затваря и при загрят двигател e напълно затворен.
 • За бензинов двигател EGR клапанът не се отваря при студен двигател, максимални обороти или когато двигателят работи но празен ход. При ниско и средно натоварване на двигателя той подава до 10% от необходимия въздух отработени газове.

При рециркулацията на изгорелите газове те се напластяват върху EGR клапана. След известно време може да се образува достатъчно дебел слой от въглероден налеп, който блокира клапана. Плътните натрупвания могат да блокират и тръбопровода на EGR клапана. Поради това е необходимо почистване на EGR клапан.

Кога да почистим клапана за рециркулация на отработените газове?

Повечето производители на автомобили препоръчват почистване на EGR клапана на всеки 60 000 до 80 000 километра пробег. Почистването трябва да се извърши по-рано ако се появи някой от следните симптоми на неизправност в системата:

 • Необичаен шум в двигателя или чукане в двигателя.
 • Постоянно спиране на двигателя или детонация.
 • Движение с придърпвания и наличието на пропуски при запалването.
 • Прекъсване на празен ход.
 • Свети индикатора Check Engine.
 • Усеща се мирис на гориво при работещ двигател.
 • Повишен разход на гориво.

Диагностицирането на клапана в съвременните автомобили се извършва с електронния блок за управление. Системата за диагностика дава грешка P04XX, като на ХХ е число от 00 до 04. В техническото ръководство на автомобила са посочени неизправностите, отговарящи на определен код.

Всички тези симптоми може да се появят и по други причини и неизправности. Затова е добре при възникване на неизправност да се направи компютърна диагностика в автосервиз, където да се установи и отстрани причината.

Какви са причините за неизправност на EGR?

Основно причините за неправилно работещ клапан са изтичането на въздух, което ще обърка датчика за разход на въздух или датчика за налягане и замърсяването на клапана. Тези неизправности може да са:

 • Повредени външни тръбопроводи.
 • Повреда в клапана.
 • Повредена бобина на електромагнитен клапан.
 • Неизправност в датчика за налягане.

Това може да се дължи на:

 • Използването на нискокачествено гориво.
 • Износване на уплътненията на клапаните.
 • Проблеми с електрооборудването.
 • Износени инжектори или дюзи.
 • Високо ниво на маслото в двигателя.
 • Неправилен ъгъл на запалване.

Как да почистим EGR без сваляне?

Различават се два основни метода. Без демонтиране на устройството и със сваляне на клапана. Почистване без сваляне на клапана се извършва:

 • Почистване на всмукателния колектор без разглобяване се извършва със специално сервизно оборудване и химични препарати или специални абразивни материали. Процесът на почистването се състои подаване под високо налягане във всмукателния колектор на специални продукти, подходящи за почистване на системата. Специален компресор се присъединява към всмукателния колектор, двигателят се пуска и работи 2 часа. Това възстановява нормалната работа на двигателя, намалява дименето и разхода на гориво. Препоръчва се такова почистване да се извършва на всеки шест месеца.
 • Все по-често за почистване на изпускателен колектор, катализатор и EGR клапан се използват добавки. Това е най - евтиния и лесен начин за почистване и поддържане на изпускателната система. Добавките се прилагат по различен начин и освен почистване при редовна употреба те предотвартяват и ново замърсяване. Според начина на прилагане те са:
  • Добавки, които действат по време на експлоатация на автомобила. Те се добавят в горивото при зареждане на определен период от време или на определен пробег. Някои добавки са подходящи за бензинови, дизелови и хибридни автомобили, а други са специално за бензинов или дизелов двигател. Предназначени са да почистват всички компоненти на изпускателната и всмукателната система като кислороден датчик, катализатор, турбо (turbo), EGR клапан и други. Такива добавки са Pro Tec Oxicat, Bardahl EGR Valve, Bardahl Diesel Injector Cleaner и други.
  • Добавки за почистване, които се впръскват във всмукателния колектор. Това се извършва при работещ двигател като продукта преминава през всмукателния тракт и почиства според действието си: входните пътища, интеркулер, EGR клапан, горивната камера, клапаните на цилиндровата глава и т.н.. Добавки за почистване на всмукателен колектор са: Pro Tec добавка за почистване на дизелова система, Bardahl EGR Aerosol Valve Cleaner и други.
  • Различни почистващи препарати под формата на спрей (EGR cleaner spray), които се впръскват в клапана през свален сензор, например Pro Tec спрей за почистване на дебитомери и EGR клапани, Caramba спрей за почистване на EGR, дроселови клапи и всмукателни системи и други.

Как да свалим и почистим EGR?

Най - добре това да извърши специалист с подходящото оборудване и опит. Ако все пак решите сами да свалите клапана и да го почистите, то стъпките са следните:

 • Паркирайте на равна повърхност. Поставете автомобила в режим паркиране и активирайте ръчната спирачка. Изгасете двигателя и свалете минусовата клема от акумулатора.
 • Намерете къде се намира EGR клапана във вашия автомобил. Най - добре проверете в техническата документация на автомобила, където ще намерите информация за типа на клапана и разположението му.
 • Някои клапани са труднодостъпни и пред тях могат да се намират маркучи или други части от двигателя.
 • Свалете електрическите клеми, които се включени към клапана. Впръскайте WD40 или друг спрей разтворител на ръжда на болтовете за по-лесното им развъртане. Обикновено болтовете са два или четири. Развъртете ги. Проверете за наличието на тръба от EGR към изпускателния колектор и ако има свалете я.
 • Свалете EGR клапана с уплътнението. Проверете състоянието на уплътнението, но най-добре го сменете.
 • Преди да пристъпите към почистването на клапана е добре да сложите лични предпазни средства като: киселиноустойчиви ръкавици, защитни очила и маска. Продуктите, отложени върху клапана са канцерогенни и не бива да се вдишват.
 • Напръскайте с чистител за EGR (EGR cleaner) върху отлаганията. Като чистител може да използвате и препарат за почистване на карбуратори. Пазете от попадане на препарата върху електрическите компоненти и пластмасовите детайли.
 • Използвайте твърда четка за почистване на нагара от повърхността на клапана и неговите отвори като внимавате да не повредите повърхностите. Повтаряте с мека четка и кърпа. При силно замърсяване повторете процеса отначало няколко пъти до почистване.
 • Някои специалисти не препоръчват почистване с чистител и четка, а чрез почукване върху клапана с гумен чук, вследствие на което нагарът и саждите се отделят от клапана. Може би най - приемливо е първо с леко почукване да се отстранят налепите и след това да се приложи чистител за останалите отлагания.
 • Ако нагарът се отделя трудно, то накиснете клапана в чистителя за няколко минути като пазите електрическата част и пластмасовите детайли.

Когато свалите EGR клапана и той е много замърсен по-добре е да го смените. Освен това проверете и тръбопроводите за отлагания.

Защо не трябва да отстраняваме EGR клапана?

Мненията по въпроса за и против наличието на EGR клапан в автомобила са противоречиви. Много водачи смятат, че EGR клапана намалява мощността на двигателя, неговата динамичност и повишава разхода на гориво.

Това не е съвсем вярно. Един изправен EGR клапан оказва благоприятно влияние на работата на двигателя в определени режими. Двигателят работи по-тихо и меко. Съвременните автомобили са конструктивно разчетени за работа с EGR клапан и отстраняването му оказва влияние както на работата на двигателя, така и на живота на системите.

Наличието на EGR е програмно подсигурено в компютъра на автомобила и всяко отстраняване или неизправност ще доведе до грешка в него, а в някои случаи и до преминаване в авариен режим на автомобила.

С клапан за рециркулация на отработените газове са оборудвани всички автомобили, отговарящи на Европейските норми он Евро 2 до Евро 6, които са залегнали в изискванията за Годишен технически преглед на автомобилите не само у нас, но и в цяла Европа. Без покриването на този Евростандарт , автомобилът не може да премине ГТП.

По - важно е да се извършва добро техническо обслужване и поддържане на клапана и целия изпускателен колектор. Периодичното профилактично почистване с добавки и използването на качествено гориво, както и изправните запалителна и горивна система на автомобила ще гарантират стабилна работа на EGR клапана и двигателя за дълго време и ще ви спестят средства и време за ремонт.

pinterest

Публикувано на: г.


Как и защо трябва да поддържаме EGR клапана изправен?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории