Възможни проблеми с климатик на кола и какво означават?

Arc_klimatik_kola_1-jpg_articleId_53-1.jpg

Принципът на работа на един автоклиматик е сходен с този на хладилник. Създадена е херметична система, по контурите на която циркулира фреон и компресорно масло, което смазва всички подвижни елементи.

Работата на всеки климатик се базира на свойството на фреона да поглъща топлината при преминаване от течно в газообразно състояние и да я отдава при втечняване.

Компресорът подава газообразния фреон в системата под високо налягане, вследствие на което той се нагрява. Кондензаторът охлажда нагретия фреон като го втечява. След това фреонът преминава през изпарител, където течният фреон кипи и поглъща топлината от въздуха като го охлажда силно. При завършване на цикъла газообразният фреон отново постъпва в компресора, а охладеният въздух се подава към купето посредством вентилатор.

Как да поддържаме климатика?

За добрата работа на климатик или климатроник в автомобила е добре да се спазват следните препоръки на производители и специалисти:

 • Задължително веднъж в годината е добре да направите техническо обслужване на климатик за кола при специалист. Добре е това да е през пролетта преди активния летен сезон.
 • Върху качеството и продължителността на работа на климатика сериозно влияние оказва и сезонния фактор. През зимата много собственици не ползват климатика. При продължителен престой на климатика е добре да се извърши техническо обслужване от специалист.
 • Почистване на автоклиматик е много важно както за добрата работа, така и за здравето на пътуващите в автомобила. То се състои в:
 • Замяна на филтър купе- най-добре два пъти в годината. Филтър за климатик на кола може да се смени например преди началото на зимата и преди лятото.
 • Противомикробна обработка на изпарителя със специални средства да се извършва два пъти в годината. Това е необходимо защото в изпарителя се създава среда за бързо размножаване на бактерии и гъбички, а също и различни вируси, които остават устойчиви дълго време. Обработката се извършва със специални препарати за почистване на климатици като спрей за климатици на коли.
 • Почистване на кондензатора от различни замърсявания е добре да се извършва по-често, защото това пречи на нормалната му работа и на цялата система.

Какви са възможните неизправности на автомобилен климатик и причини за тях?

 • Изтичане на фреон - даже при нормална работа на системата изтичането на фреон годишно е от порядъка на 7 до 8%. Това е нормално и е обусловено от физическите свойства на фреон за климатик на кола. Затова е необходимо веднъж на две години да се добавя.

  Възможно е изтичане на фреон и при нарушена цялост на тръбопроводите и другите елементи на системата. Това изисква откриване на теча и ремонт. Диагностицирането може да се извърши визуално, ако на тръбите, маркучите, радиатора или компресора се виждат изпотявания или маслен теч. В този случай най-добре се обърнете към специалист за отстраняване на теча. Той ще знае колко фреон събира автоклиматик и ще извърши зареждане на климатик за кола.

  Хубаво е периодично да се проверяват свръзките между маркучите и тръбите в системата. С течение на времето те могат да се разхерметизират и да изпускат фреон. Това най-добре се проверява в сервиз с необходимото оборудване.

 • Повреден компресор се познава по забележимия шум и теч на масло по повърхността му. Такива признаци се проявяват при разхерметизация на компресора и изтичане на фреон. Причината са пукнатини в корпуса, износени уплътнения, повредена магистрала, износен и разхлабен задвижващ ремък, износване на уплътнението на на вала, замърсяване на системата или повреда в електрическата верига.

  Блокиране на компресор за климатик на кола се случва по различни причини като замърсяване, повишено налягане в системата при препълване с фреон и други. Ако компресорът не работи дълго време неговите елементи остават без смазване, защото фреонът с компресорното масло не циркулира. Това води до вътрешна корозия и при последващо пускане компресорът може да се повреди от повишеното триене.

  Шум в компресор за климатик може да се появи и при проблеми със задвижването му. Ако шумът се чува и при изключване на климатика, но при работещ двигател, то вероятно той идва от лагера на ролката, който се върти постоянно и се износва бързо. При наличие на шум само при включен климатик, то повредата е в компресора.

 • Повреден кондензатор на автоклиматик или охладител - неговата функция е да охлажда фреона, който охлажда въздуха, постъпващ в салона на автомобила. Признаците за неизправност се проявяват като: влошаване на работата на климатика при спиране на автомобила, теч на масло от кондензатора и замърсяване.

  При силно замърсяване охлаждането ще е недостатъчно, което ща доведе до произволно изключване на климатичния контрол. В този случай трябва спешно да се почисти радиатора на климатика, защото това повишава налягането в системата.

  Другата сериозна причина за повреда в кондензатора е корозията. Под въздействието на вода и химични реагенти от пътното платно тръбите на кондензатора кородират и се разрушават, в следствие на което се появяват течове.

 • Неизправност на изпарител - признаците са в понижена ефективност на работа, вода в салона и неприятен мирис. Причините са в корозия, вследствие на замърсяване и задръстване на тръбичката за отвеждане на влагата.
 • Неизправност на ресирвер изсушителя - това е филтър дехидратор за климатик за отделяне на влагата от системата и пречистване на фреона от продуктите на износване на компресора.

  Признаците за неизправност са : прекъсвания в работата на климатика, чести изключвания на компресора и появата на лед върху филтъра и тръбопроводите, излизащи от него. Той може да излезе от строя при неправилно зареждане на климатичната система, замърсяване при ремонт на същата или изчерпан ресурс.

 • Повреден терморегулиращ вентил (ТРВ). Той контролира подаването на фреон в зависимост от температурата му и налягането на системата. Признаците за неизправност са циклична работа на климатика, постъпването на охлаждащ въздух не е постоянно, а с прекъсвания, замръзване на маркучите на изпарителя, самоизключване на агрегата. Причината за нестабилна работа на терморегулиращ вентил за автоклиматик може да е в:

  • Механична повреда на клапана.
  • Неправилна регулировка.
  • Замърсяване на системата отвътре.
  • Наличието в системата на вода или въздух.
 • Неизправен вентилатор на кондензатора, който служи за допълнително охлаждане на фреона. Той не се поставя на всеки тип климатик, но когато го има основните признаци за повреда са шумът при работа или отсъствието на въртене. Причините са в износен лагер, повреда в електрическата верига: реле, четки, контакти или предпазители или механична повреда.
 • Неизправен датчик за налягане - той изключва системата при критични стойности на налягане в системата. Причините може да са неизправност в електрониката или замърсяване. Познава се по нестабилната работа и произволното изключване на агрегата.
 • При повреда в електрониката, електрооборудването, прекъсване на проводници и други подобни е добре диагностиката и ремонта да се извърши в специализиран сервиз, който притежава необходимото оборудване.

При появата на всяка една неизправност се прави проверка на цялата климатична система. Техническото обслужване и ремонт на климатик за коли задължително се прави в специализиран сервиз, защото се изисква специално оборудване и консумативи.

Публикувано на: г.


Възможни проблеми с климатик на кола и какво означават?

Вашите коментари

Няма въведени коментари коментари.

Популярни категории